WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU EDYCJA 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”, który przeznaczony jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Do dyspozycji przedsiębiorców w 2014 r. jest kwota 3.050.000 PLN.

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 PLN, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Nabór wniosków trwa od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

Więcej informacji na stronie internetowej PARP:
http://www.parp.gov.pl/index/index/2404