WPŁYW COVID-19 NA PRZEMYSŁ

We współpracy z Ministerstwem Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację o wszystkich potencjalnych zagrożeniach i występujących problemach w działalności Państwa przedsiębiorstw.

Prosimy również o propozycje instrumentów wsparcia wynikające z tych problemów.

Swoje uwagi prosimy kierować na adres: sekretariat@pips.pl