WORLD FOOTWEAR PROGNOZUJE SPADEK GLOBALNEJ KONSUMPCJI OBUWIA O 22,2% W ROKU 2020.

Eksperci branżowi z całego świata, któzy wzięli udział w ostatniej edycji World Footwear Business Conditions Survey (przeprowadzonej w październiku 2020) uważają, że ​​w ciągu najbliższych sześciu miesięcy na świecie spadnie ilość sprzedawanego obuwia, ale też jego ceny powinny się ustabilizować.
38% respondentów spodziewa się negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na konsumpcję obuwia na świecie (20-30% spadek). W porównaniu do poprzedniej, kwietniowej edycji, z 25 do 18% zmalała natomiast liczba respondentów, którzy spodziewają się poważnego spadku konsumpcji (powyżej 35%).
Pod względem geograficznym Chiny można wyróżnić jako kraj najbardziej optymistyczny, jeśli chodzi o szacunki co do wpływu pandemii na ich własny rynek.
Światowy Panel Ekspertów w dziedzinie obuwia prognozuje, że konsumpcja obuwia na świecie spadnie o około 22,2% w 2020 r. Szacunki w porównaniu z poprzednią edycją poprawiły się w Azji (do -18,2%) i Europie (-24,2%), ale pogorszyły się w Ameryce Północnej (-24,2%).
jeśli prognozy te okażą się trafne, konsumpcja obuwia w tym roku może spaść o 795 milionów par w Ameryce Północnej i Europie oraz o 2,2 miliarda w Azji.
Pamiętajmy jednak, iż są to na razie tylko szacunki i to w ujęciu globalnym (to badanie nie opiera się na twardych danych statystycznych, tylko na przewidywaniach ekspertów skupionych wokół branży obuwniczej na całym świecie).