WŁADZE IZBY 2016-2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 czerwca 2016r. podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi Członkowie Izby większością głosów wybrali Władze Izby na kolejną 4-letnią kadencję.

W oddzielnym głosowaniu ponownie Prezesem Izby został wybrany Pan JAN GÓRALCZYK reprezentujący firmę obuwniczą ARKA z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wybrany Zarząd Izby został zaprzysiężony w składzie:
Pan MARIUSZ BABRAL – V-ce Prezes – reprezentujący firmę M.B. MARKET Ltd. Sp. z o.o.
Pan BOGUSŁAW WOŹNIAK – V-ce Prezes – reprezentujący INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
Pani MONIKA ORLIŃSKA – Członek Zarządu – reprezentująca firmę DAKOMA Sp. z o.o.
Pan PIOTR SZOSTAK – Członek Zarządu – reprezentujący firmę MSU S.A.
Pan MAREK GÓRECKI – Członek Zarządu – reprezentujący firmę PHU KIM s.c.
Pan JULIAN SZYDŁOWSKI – Członek Zarządu – reprezentujący firmę eSKa J.Szydłowski, J.Kłaput Sp.j.

Członkowie Izby wybrali również nowy skład Komisji Rewizyjnej Izby w osobach:
Pani BARBARA NOSKOWICZ – Przewodnicząca Komisji
Pan PAWEŁ KARPIŃSKI – Członek Komisji
Pan JÓZEF LECHOWSKI – Członek Komisji