WALKA O PRZEDŁUŻENIE CEŁ NA OBUWIE Z CHIN I WIETNAMU JESZCZE NIE ZAKOŃCZONA!

POLSKA BRANŻA OBUWNICZA NIE OBRONI SIĘ SAMA
POPARCIE DZIAŁAŃ ANTYDUMPINGOWYCH PRZEZ NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH POLSKICH POLITYKÓW

Polska Izba Przemysłu Skórzanego uzyskała poparcie Premiera Waldemara Pawlaka oraz Posłów Parlamentu Europejskiego w zakresie utrzymania ceł na obuwie z wierzchem skórzanym importowane z Chin i Wietnamu.

Oficjalne zobowiązanie Pani Poseł Małgorzaty Handzlik do opracowania interpelacji poselskiej jest bardzo ważnym działaniem, które powinno wpłynąć na podjęcie pozytywnej decyzji przez Komisję Europejską o ochronie rynku przed nadmiernym importem obuwia. Pomoc i zaangażowanie Pani Poseł Handzlik w problemy branży skórzanej to efekt starań Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego oraz jej Członków apelujących o poparcie branży skórzanej na arenie europejskiej.

Wspieranie działań Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego na forum Parlamentu Europejskiego zapowiedział również Pan Poseł Bogusław Sonik, który uważa za ważne i konieczne wzmocnienie pozycji polskich producentów obuwia w Polsce i Unii Europejskiej.

Niewątpliwym atutem w podejmowanych przez Izbę staraniach na rzecz ochrony rodzimych producentów obuwia jest oficjalne wystąpienie Pana Premiera Waldemara Pawlaka do Komisarz UE ds. Handlu, Catherine Ashton, w którym popiera postępowanie antydumpingowe, podkreślając znaczenie przemysłu obuwniczego zatrudniającego w UE ponad 300 tys. osób i stanowiącego istotną część gospodarki unijnej. Według Premiera Pawlaka, cła antydumpingowe są podstawowym sposobem ochrony rynku unijnego przed nieuczciwą konkurencją.

Poparcie ze strony tak wpływowych osób oraz uwypuklenie problemów branży obuwniczej na forum unijnym powinno ostatecznie wpłynąć na pozytywną decyzję Komisji Europejskiej i utrzymanie obowiązujących ceł na kolejny okres.

Dla zainteresowanych, szczegółowe wystąpienia dostępne w biurze Izby.