UWAGA! ZMIANA TERMINU „YOUNG WORKER’S DAY” NA 22 MARCA 2018, KRAKÓW

Europejscy partnerzy społeczni w branży obuwniczej: Assocalzaturifici, IndustriAll i Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego CEC realizują obecnie kampanię informacyjną, będącą częścią projektu Europejskiego Dialogu Społecznego pn. “Attracting New Skill force for Quality Jobs in the Footwear Sector”, mającą zachęcić młodych Europejczyków do pracy w branży obuwniczej. Celem kampanii jest pokazanie młodemu pokoleniu bardziej atrakcyjnego wizerunku sektora, poprzez prezentację innowacyjnego i dynamicznie rozwijającego się przemysłu.

W ramach powyższego projektu Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowuje konferencję pn. YOUNG WORKER’S DAY, której celem na być rozpowszechnianie najlepszych praktyk związanych z pozyskiwaniem nowych pracowników w sektorze obuwniczym. Planujemy zorganizować to wydarzenie 22 marca 2018 r. w Krakowie, podczas Targów Edukacyjnych Festiwal Zawodów w Małopolsce, ul. Galicyjska 9. 

Przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i Zespołem Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej chcemy utworzyć także stoisko branżowe, na którym młodzi uczniowie będą mogli zobaczyć pracę obuwnika w warunkach sprzętowych zbliżonych do autentycznych.

Sama konferencja YOUNG WORKER’S DAY zostanie natomiast podzielona na dwie sesje:

– część warsztatowa – w której udział wezmą przedstawiciele organizacji branżowych, ośrodków edukacyjnych, agencji pośrednictwa pracy, dostawcy usług, jednostki naukowo-badawcze, związki zawodowe, administracja publiczna, prasa branżowa, lokalne media. W tej sesji będzie możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń na temat tego, jak wspierać rekrutację nowych pracowników w sektorze obuwniczym. Pokazane zostaną sposoby zaspokajania potrzeb młodych pracowników przy jednoczesnym wdrażaniu polityki HR,

– sesja otwarta w formie spotkania informacyjnego z młodymi ludźmi – zorganizowanej przez szkoły / ośrodki szkoleniowe / centra technologiczne, podczas której pracownicy i przedsiębiorcy zostaną poproszeni o opisanie pracy w sektorze obuwniczym. W tej części przewidziany jest panel dyskusyjny z udziałem uczniów.

Wydarzenie połączone będzie z upowszechnianiem programów szkoleniowych (platform e-learningowych), praktyk zawodowych i staży w przedsiębiorstwach.

Analogiczne konferencje odbędą się w Hiszpanii, Portugalii oraz we Włoszech.

W ramach powyższej kampanii powstanie również strona internetowa, pokazująca m.in. atrakcyjność sektora, trendy rynkowe, informacje o szkoleniach i ofertach pracy w branży. Całość urozmaicona będzie ciekawymi fotografiami przedstawiającymi osoby pracujące przy wytwarzaniu obuwia.

Ponadto, w krajach uczestniczących w projekcie (Polska, Hiszpania, Portugalia i Włochy) przygotowywany jest obecnie film, obrazujący wszystkie etapy produkcji obuwia. Materiał wzbogacony będzie o zapis krótkich wywiadów z pracownikami. Warto podkreślić, że zdjęcia do polskiej części realizowane były w dwóch firmach członkowskich Izby. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Firmie CONHPOL Henryk Konopka i Wyrób Obuwia AGA Adam Godula za udostępnienie swoich obiektów na potrzeby powyższej realizacji oraz za szczególne zaangażowanie najmłodszej kadry pracowniczej tychże firm. Finalny efekt prezentowany będzie między innymi podczas organizowanej przez Izbę konferencji YOUNG WORKER’S DAY.

Równolegle, Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego CEC prowadzi badanie wśród przedsiębiorców z sektora obuwniczego dotyczące zapotrzebowania na zawody związane z wykorzystaniem nowych technologii i branży IT. Mamy nadzieję, że wyniki ankiety będą upublicznione jeszcze przed planowaną przez nas konferencją, w efekcie czego będziemy mogli rozszerzyć agendę o dodatkową prezentację dotyczącą tej właśnie tematyki.

Jesteśmy przekonani, że zorganizowany w Krakowie YOUNG WORKER’S DAY przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wyborem zawodu obuwnika przez młodych ludzi, a także stanowić będzie doskonałą okazję do promocji Województwa Małopolskiego i tamtejszych zakładów obuwniczych – także na arenie międzynarodowej.