TRZECIE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

W dniach 24-25 listopada 2016r. w Porto (Portugalia) miało miejsce trzecie spotkanie partnerów koordynowanego przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego projektu pn. „SHOES MADE in EU: The European Shoemaker” w ramach programu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne. Gospodarzem spotkania było Centro Tecnológico do Calçado de Portugal.

W trakcie dwudniowych dyskusji i prezentacji poruszane były tematy dotyczące wypracowanych w ostatnim czasie rezultatów. Spotkanie było także pretekstem do omówienia dalszego planu działań. Na podstawie opracowanego programu nauczania w zawodzie obuwnika, eksperci projektu przygotowują obecnie materiały dydaktyczne do poszczególnych modułów szkoleniowych, które zostaną zaimplementowane na platformę internetową.

Dodatkowo rozpoczęto już wstępne prace nad przewidzianym w projekcie podręcznikiem do zawodu obuwnika a także przewodnikami dla przedsiębiorców, zainteresowanych rozwijaniem umiejętności swoich pracowników poprzez WBL – +Work Base Learning” – naukę na stanowisku pracy.

pobierz Newsletter III