TELEFON Z KANCELARII PREMIERA – ZIELONE ŚWIATŁO W SPRAWIE TARCZY FINANSOWEJ

Od ponad dwóch miesięcy podejmujemy konsekwentne działania mające na celu objęcie producentów obuwia (oraz firm powiązanych z nimi łańcuchem dostaw) tarczą pomocową oraz uwzględnienie potrzeb naszej branży przy wykorzystywaniu środków, które pojawią się w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy. Nie jesteśmy na tym polu sami.

Wykorzystując naszą wieloletnią obecność w przestrzeni publicznej i dobre relacje z silnymi organizacjami branżowymi, takimi jak Lewiatan czy OIBS, udało nam się stworzyć szerszą koalicję reprezentującą przedsiębiorców w walce o przysługujące nam prawa. Zauważamy też, że opracowany przez nas Raport o Stanie Branży Obuwniczej, który jest konsekwentnie wysyłany do instytucji rządowych i liderów politycznych, zaczyna już dla naszej branży pracować i przynosi pierwsze rezultaty. Z gremiów decyzyjnych dostajemy zapytania o doprecyzowanie konkretnych problemów wyrażonych w tym raporcie, w celu stworzenia korzystnych dla branży rozwiązań. W ubiegły piątek otrzymaliśmy telefonicznie informację z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówiącą o tym, że nasze postulaty dotyczące tarczy są obecnie na etapie procedowania. Szefowa Gabinetu Politycznego Pana Ministra Michała Wójcika poinformowała nas, że stosowne rekomendacje zostały już przesłane do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Traktujemy to jako zielone światełko na drodze do wypracowania faktycznej pomocy finansowej dla producentów obuwia i firm z nimi powiązanych. Czekamy teraz na pisemne potwierdzenie podjętych działań i pojawienie się rzeczywistych rezultatów w postaci nowej tarczy pomocowej lub kontynuacji obecnych programów.