TECHNIKUM OBUWNICZE RUSZA PONOWNIE!

W Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w nowym roku szkolnym 2015/2016 – podobnie jak w roku ubiegłym – zostanie uruchomiona pierwsza klasa technikum kształcąca w zawodzie technik obuwnik.
Czego dokonał Zarząd Izby, by umożliwić ponowny nabór?
Odbyliśmy szereg spotkań z dyrektorami placówek gimnazjalnych, jak również z uczniami trzecich klas gimnazjum i ich rodzicami, dystrybuując ulotki i plakaty. Nakręciliśmy drugi film ukazujący pracę obuwnika, który jest dostępny na stronie internetowej PIPS i kanale YouTube.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dotrzeć do świadomości organów władzy, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów, że młodzież należy kształcić w zawodzie, na który jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.
W tym samym czasie MEN w ramach projektu „Poznajemy zawody” przygotowało cykl krótkich filmów promujących branżę – dwa z nich zostało zrealizowanych w firmach członkowskich Izby.
Aby lepiej zrozumieć współpracę pracodawców ze szkołami, uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej z inicjatywy MEN oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pn. „Możliwości i korzyści wynikające ze współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi – dziś i jutro”. Braliśmy czynny udział w Dniu Otwartym Szkoły im. KEN. Zorganizowaliśmy wycieczki objazdowe do miejscowych zakładów obuwniczych dla uczniów III klas gimnazjum z gminy Kalwaria i okolic. Dla uczniów klasy pierwszej obuwniczej przygotowaliśmy zwiedzanie targów Dni Obuwia Polshoes w Krakowie. Podczas uroczystego zakończenia roku wręczyliśmy nagrody wszystkim uczniom I klasy obuwniczej, a także zaproponowaliśmy im możliwość odbycia praktyk zawodowych w miejscowych zakładach w okresie wakacyjnym.
Co zdaniem Zarządu Izby należałoby usprawnić, by zwiększyć nabór?
Należy zadbać o praktyczną naukę języków obcych, ze szczególnym naciskiem na język włoski.
Zarząd Izby uważa także, że warto zastąpić funkcjonujące obecnie nazewnictwo zawodu technik obuwnik takimi specjalizacjami jak: stylista, projektant, konstruktor, ćwiekacz czubków, – pięt, krojczy, cholewkarz, mechanik itp. Dla każdego specjalisty może to być odrębny zawód, którego nauka powinna odbywać się przez 4 lata – wtedy uczeń miałby możliwość osiągnąć szczyt swojej specjalizacji.
By uczniowie mogli podnosić swoje kwalifikacje, muszą mieć ku temu warunki. Priorytetem jest stworzenie wielostanowiskowej pracowni techniczno-konstrukcyjnej, wraz z odpowiednim programem komputerowym i jego oprzyrządowaniem. Warunki lokalowe są, należy stopniowo wyposażać istniejące pomieszczenia w różne maszyny produkcyjne.
Czy znajdą się na ten szczytny cel środki finansowe?
Zapraszamy do współpracy! Szkoły muszą kształcić fachowców na potrzeby nowoczesnych zakładów.