TARCZA FINANSOWA PFR DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW

Mamy nową inicjatywę Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników.
Ma być to program o wartości blisko 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Założenia programu wskazują, że:

* do mikrofirm trafi 25 mld zł,
* do małych i średnich firm 50 mld zł,
* a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.

Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.

Tarcza Finansowa dla Mikrofirm

Warunki skorzystania:

* zatrudnienie pracowników od 1 do 9 (bez samozatrudnionych),
* roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
* spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19 lub
* objęcie zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne

Wsparcie:

* subwencja finansowa: maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł),
* 75% wartości może być bezzwrotne: 25% wartości subwencji jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy,
* spłata subwencji – po 12 miesiącach, rozłożona na 24 miesiące.
* przeznaczenie; wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzeń pracowników, a 25% na przedterminową spłatę kredytów.
* dostępność subwencji; kanały elektronicznie wybranych banków komercyjnych, obsługa z wykorzystaniem oświadczeń beneficjentów.

Tarcza finansowa dla Małych i Średnich Firm

Warunki skorzystania:

* zatrudnianie 10 do 249 pracowników,
* roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekraczający 43 mln euro.
* co najmniej 25% spadek przychodów

Wsparcie:

* maksymalna kwota subwencji stanowiąca 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł)
* 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% w zależności od poniesionej
przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.
* spłata subwencji – po 12 miesiącach, rozłożona na 24 miesiące

Tarcza dla Dużych firm

Warunki skorzystania:

* zatrudnienie powyżej 250 pracowników
* prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,
* niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania,
* posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Formy wsparcia

·       Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł.

·       Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty
finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.

·       Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach
pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Materiał opracowano na podstawie informacji Polskiego Funduszu Rozwoju.
Więcej informacji https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html