TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WAŻNE INFORMACJE

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju uruchomiło specjalną stronę internetową, dedykowaną Tarczy Antykryzysowej: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego instrumentu, można kontaktować się bezpośrednio poprzez infolinię Ministerstwa Rozwoju: tel. 732 122 500 lub 22 484 84 84.

Dużo przydatnych dla przedsiębiorców informacji, związanych z Tarczą Antykryzysową, przygotowała także Konfederacja Lewiatan: http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/koronawirus__niezbedne_informacje_dla_przedsiebiorcow

Akcja Rzecznika MŚP #RatujBiznes

#RatujBiznes to akcja informacyjno-organizacyjna, której swoistym hubem jest strona internetowa www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes. Są na niej zamieszczone krótkie i jasne informacje w zakresie możliwości, jakie daje przedsiębiorcom obecny (oraz przyszły, w zakresie proponowanych rozwiązań procedowanej obecnie tarczy antykryzysowej) stan prawny. Są to m.in. instrumenty typu: wnioski o odroczenie terminu zapłaty podatku/zapłaty zaległości podatkowych, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, o umorzenie zaległości podatkowych, o odroczenie terminu płatności składek ZUS, o zwolnienie płatnika z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS, w zakresie świadczeń postojowych, o udzielenie pomocy (pożyczki) na ratowanie, w zakresie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego itp.

W tak nadzwyczajnym czasie wszystkie wnioski przedsiębiorców o udzielenie pomocy czy ulgi powinny, zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zostać rozpatrzone pozytywnie. Niemniej w przypadkach ewentualnych, niekorzystnych rozstrzygnięć Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, oprócz zorganizowania i koordynowania akcji #RatujBiznes, będzie pomagał w indywidualnych sprawach danych przedsiębiorców składających wnioski.

Więcej informacji na temat akcji #RatujBiznes oraz możliwości przyłączenia się do niej znajdą Państwo na stronie internetowej: www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes lub pod adresem e-mail: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl