Raport

MAPA DZIAŁAŃ KONIECZNYCH DO ODBUDOWANIA POZYCJI RYNKOWEJ POLSKIEJ BRANŻY OBUWNICZEJ

Przekazujemy w Wasze ręce Mapę Działań Koniecznych do Odbudowania Pozycji Rynkowej Polskiej Branży Obuwniczej. Prosimy o  uwagi/sugestie w możliwie jak najszybszym terminie.

W najbliższych dniach zamierzamy wysłać ją do wszystkich liderów partii politycznych/osób decyzyjnych w kraju z prośbą o odpowiedź. Będziemy na bieżąco informować o postępach, osiągniętym zainteresowaniu i uzyskanych reakcjach. 

...