Parlament Europejski

REAKCJA NA GŁOSOWANIE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM W SPRAWIE EKOPROJEKTU

Wspólnie z Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego (CEC) pragniemy przyczyniać się do ekologicznej transformacji w UE i na całym świecie. W związku z tym, wraz z CEC i naszymi interesariuszami z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie inicjatywy legislacyjne UE – w tym wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów (ESPR) – wzmacniający firmy w kierunku obiegu zamkniętego w przemyśle obuwniczym, a nasze zaangażowanie nie maleje pomimo tych trudnych czasów.

...