garbarstwo

RELACJA Z FORUM BRANŻY OBUWNICZEJ I SKÓRZANEJ – 10.10.2019 – WARSZAWA

W dniu 10 października 2019 r. na 26. piętrze Golden Floor Plaza w Warszawie odbyło się pierwsze Forum Branży Obuwniczej i Skórzanej – profesjonalne spotkanie przedsiębiorców, przedstawicieli instytutów badawczych, organizacji sektorowych, środowiska akademickiego, prasy branżowej oraz pozostałych interesariuszy reprezentujących szeroko rozumianą branżę obuwniczą i skórzaną. Organizatorem Forum była Polska Izba Przemysłu Skórzanego.

Gościem specjalnym Forum był  P. Gustavo Gonzalez-Quijano  – sekretarz generalny COTANCE (The Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community) z siedzibą w Brukseli.

Pierwszy moduł spotkania dedykowany był  właścicielom garbarni.  Sekretarz COTANCE przedstawił w nim skrócony raport na temat obecnej sytuacji branży skórzanej i perspektyw dla tego sektora w Europie. Wskazał na potrzebę wspólnego działania wszystkich krajów, w których branża ta zajmuje istotną pozycję na mapie gospodarczej. Członkami Cotance są obecnie stowarzyszenia z następujących krajów: Austria, Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Węgry, Włochy, Holandia, Portugalia, Rumunia, Szwecja i Wielka Brytania. Do tego grona jest zapraszana również Polska. Uczestnictwo w COTANCE wiąże się z koniecznością uiszczania składek członkowskich, dając jednocześnie możliwość uczestniczenia we wspólnych głosowaniach i projektach. Jeżeli chodzi o sytuację w branży i jej perspektywy,

...

KONSULTACJE Z RZEMIEŚLNIKAMI

Indywidualne konsultacje w Pracowni Rzemieślniczej w Muzeum Warszawskiej Pragi!

Przyjdź na indywidualne konsultacje udzielane przez doświadczonych mistrzów. Spotkania to odpowiedź na zanik tradycyjnego kształcenia w systemie czeladnik – mistrz. Uczestnicy będą mogli rozwiązać z pomocą mistrza swoje problemy, zagadnienia związane z rzemiosłem.

Skonsultuj się z:
👉 mistrzem krawieckim Zdzisławem Budzyńskim
👉 mistrzem garbarstwa Leszkiem Hardejem

Konsultacje skierowane są do osób dorosłych, zawodowo zajmujących się wytwarzaniem lub projektowaniem oraz osób w trakcie kształcenia rzemieślniczego, zaawansowani pasjonaci.

O KONSULTACJACH:

➡ Konsultacje z mistrzem Zdzisławem Budzyńskim
🗣️Zdzisław Budzyński posiada doświadczenie zawodowe z zakresu krawiectwa miarowego, kuśnierstwa oraz kożuszkarstwa. W 1952 roku ukończył gimnazjum i liceum krawiecko-kuśnierskie w Radomiu, a pierwszą pracę podjął w Zakładach Przemysłu Odzieżowego, późniejszej Corze na ul. Terespolskiej, gdzie współtworzył pierwowzory ubrań w laboratorium. Od ponad 40 lat prowadzi własną pracownię na Grochowie. W 2016 roku wziął udział w programie Projektowanie z rzemiosłem – uszył kurtkę skórzanką do kolekcji Polonauts Eweliny Czaplickiej Ruduchy.

Zakres konsultacji:
◾ krój i konstrukcja odzieży miarowej ciężkiej – od marynarki po kurtki,

...