badania sondażowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE KONDYCJI POLSKIEJ BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ

W związku z mającym się odbyć się pod koniec stycznia 2024 r. spotkaniem przedstawicieli branży obuwniczo-skórzanej z Sekretarzem Stanu w MRiT, Panem Waldemarem Sługockim, potrzebujemy Państwa pomocy przy odpowiedzi na poniższe pytania, by uzyskać pełen obraz sytuacji,w jakiej znalazł się nasz sektor.

...