SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW 12 MARCA 2015 – ŁÓDŹ

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym zmian w prawie konsumenckim oraz w umowach zawieranych z przedsiębiorcami, wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta, która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 marca br. (czwartek) w godz.11:00-15:00, w restauracji „Dwa Światy”, przy ul. Zgierskiej 69 w Łodzi.

Program szkolenia obejmuje następujące kwestie:

  1. Wejście w życie ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta i przepisy przejściowe.
  2. Definicja konsumenta.
  3. Obowiązki przedsiębiorcy przy zawieraniu umów w sposób tradycyjny.
  4. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
  5. Gwarancja przy sprzedaży.
  6. Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.

Szkolenie poprowadzi adwokat Bartosz Kosmala – Prezes krakowskiego oddziału Federacji Konsumentów a zarazem członek Prezydium Rady Krajowej Federacji Konsumentów.

Szkolenie będzie obejmowało również dyskusję oraz odpowiedź na pytania uczestników dotyczące stosowania nowych przepisów.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie zgłoszenia faxem na nr 42 636 09 24 lub e-mailem: sekretariat@pips.pl. Jednocześnie prosimy o dokonywanie płatności na rachunek bankowy
PEKAO SA VI O/Łódź 77 1240 3031 1111 0000 3426 7310.

Szczegóły pod numerem tel. 42 636 12 21 lub sekretariat@pips.pl

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy.pdf