ŚWIĘTO OBUWNIKA – 26 PAŹDZIERNIKA 2019

Z okazji Święta Patronów Branży Obuwniczej śś. Kryspina i Kryspiniana Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego serdecznie zaprasza na ŚWIĘTO OBUWNIKA A.D. 2019.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2019 r. (sobota) w Konwencie Bonifratrów pod wezwaniem św. Floriana, Zebrzydowice 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

PROGRAM:

18:00 MSZA ŚW. W KAPLICY KONWENTU W INTENCJI ZAPROSZONYCH GOŚCI
18:45 POWITANIE MUZYKĄ I WINEM W SALI DWORSKIEJ
Recital muzyczny w wykonaniu Katarzyny Gacek-Dudy z zespołem Królestwo Beskidu
19:30 SPOTKANIE INTEGRACYJNE PRZY STOLE W REFEKTARZU
Wystąpienie Gospodarza Konwentu – „O pokonywaniu barier”.
Dyskusja Branżowa – o zrównoważonym rozwoju, ekologii i na inne ważne tematy.

Podczas Mszy św. można będzie wesprzeć działalność Stowarzyszenia Dobroczynnego im. Mikołaja Zebrzydowskiego.

Już po raz trzeci spotkamy się w Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach, który udziela nam gościny w przepięknych, zabytkowych pomieszczeniach dawnego dworu Mikołaja Zebrzydowskiego. Od jego imienia pochodzi też nazwa Stowarzyszenia Dobroczynnego, które naszą obecnością wspieramy, zacierając bariery pomiędzy tymi, którym sprzyja zmysł przedsiębiorczości a tymi, którzy wymagają naszej pomocy.


Oprócz uroczystego charakteru, Święto Obuwnika stwarza także przestrzeń do dyskusji branżowej przedsiębiorców i interesariuszy, umożliwia spotkanie osób decyzyjnych, reprezentujących lokalne władze i instytucje oraz daje okazję do podsumowań i kreślenia planów na przyszłość.


Rok 2019 był bardzo intensywny dla Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. Jesteśmy zaangażowani w dwie istotne kampanie – ograniczenie importu obuwia niskiej jakości w oparciu o rozporządzenie REACH oraz znakowanie towarów krajem pochodzenia wg dyrektywy „Made in …” W tych dwóch kwestiach mamy wypracowane wspólne stanowiska – pragniemy je sygnować i włączać do realizowanych przez nas działań jako dokumenty wiążące.


Widzimy również potrzebę uruchomienia kolejnej kampanii o charakterze wizerunkowym, mającej na celu przekonanie konsumentów do kupowania produktów skórzanych, jako towarów w 100% naturalnych i bezpiecznych. Jako Izba mamy w tych kwestiach sporo do powiedzenia i chcemy się tym z Państwem podzielić.