Substancje niebezpiecznie w obuwiu skórzanym i wyrobach skórzanych

Szanowni Państwo,

Polska Izba Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi 25 lutego br. uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez jednostkę rządową zwaną Biurem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, www.chemikalia.gov.pl.
Wśród osób obecnych na spotkaniu byli przedstawiciele instytucji chroniących prawa konsumenta, przedstawiciele Inspekcji Handlowej, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Dyrektor Instytutu Barwników oraz Dyrektor Instytutu Przemysłu Skórzanego.
Tematyka spotkania dotyczyła zawartości substancji niebezpiecznych w obuwiu skórzanym i innych wyrobach skórzanych w szczególności tych importowanych z dalekiego wschodu.

W chwili obecnej nie ma żadnych uregulowań prawnych, które kontrolowałby poziom substancji niebezpiecznych dla zdrowia w obuwiu skórzanym i wyrobach skórzanych na Polskim rynku. Według naszej wiedzy nie ma również takich ujednoliconych przepisów w Unii Europejskiej .

Biuro Substancji Niebezpiecznych wyraziło wolę rozpoczęcia prawnej procedury legislacyjnej, która umożliwiłaby wprowadzenie odpowiednich rozwiązań obowiązujących w całej UE.

Jednakże żadne działania nie zostaną podjęte jeżeli przemysł skórzany nie dostarczy niezbitych dowodów szkodliwości tych substancji na zdrowie człowieka, oraz nie pomożemy zdefiniować dopuszczalnego poziomu substancji niezbezpiecznych w obuwiu skórzanym i wyrobach skórzanych.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z Instytutem Przemysłu Skórzanego oraz Ministerstwem Gospodarki chce się skoncentrować najbardziej niebezpiecznych i popularnych substancjach takich jak: chrom VI, 2,4,6-trichlorofenol oraz formaldehyd. występujących w obuwiu skórzanym.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego zwróciła się do Europejskiej Konfederacji Obuwniczej CEC z prośbą o uzyskanie następujących informacji:

  1. Czy istnieją uregulowania prawne dotyczące substancji niebezpiecznych w obuwiu i wyrobach skórzanych w poszczególnych krajach UE? (a w szczególności we Francji, Niemczech, Angli, Czechach)
  2. Jeżeli dane Państwo nie posiada rozwiązań legislacyjnych, jak inaczej chroni swój rynek? (certyfikaty, normy jakości , inne)
  3. Czy, któreś z państw UE przeprowadziło badania dotyczące poziomu substancji niebezpiecznych w obuwiu i wyrobach skórzanych?

Polska Izba Przemysłu Skórzanego oraz Instytut Przemysłu Skórzanego dąży do wprowadzenia ścisłych uregulowań prawnych określających dopuszczalny poziom substancji niebezpiecznych w obuwiu i wyrobach skórzanych.

Wierzymy, że nie tylko uchroni to zdrowie konsumentów ale przede wszystkim ochroni polski i europejski rynek wyrobów skórzanych przed nadmiernym importem z Chin i Wietnamu, bowiem głównie te sprowadzane wyroby zawierają niebezpieczne substancje w nieakceptowalnie dużych ilościach.

Obecnie obowiązujące regulacje „Reach” nie obejmują podanych wyżej substancji niebezpiecznych. Naszym celem nie jest stworzenie nowej normy jakościowej, która nie będzie obligatoryjna, tylko wprowadzenie ujednoliconego przepisu obowiązującego w całej UE.

Temat szkodliwości substancji niebezpiecznych zostanie podniesiony na najbliższym posiedzeniu Zarządu CEC, a o dalszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Pozdrawiam
Aneta Smus
Kierownik Biura
Polska Izba Przemysłu Skórzanego
www.pips.pl
seketariat@pips.pl
42 636 12 21