STATYSTYKA RYNKU OBUWNICZEGO ZA ROK 2020

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2020. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo – importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Dokładne informacje na temat opracowania uzyskają Państwo w biurze Izby pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl

Analiza obejmuje:

  • Dane produkcyjne sektora obuwniczo-skórzanego,
  • Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym,
  • Liczbę przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie wyprawy skór, produkcji toreb i produkcji obuwia z podziałem na województwa w latach 2019-2020,
  • Dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów,
  • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie,
  • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2020,
  • Import z Chin w latach 2019/2020.