STANOWISKO POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO DOTYCZĄCE OCHRONY ZAWODÓW – TECHNIK GARBARZ, GARBARZ SKÓR, OBUWNIK

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Gospodarki dotyczące zmian w klasyfikacji zawodów „technik garbarz”, „garbarz skór”, „obuwnik” wystosowała stanowisko, które jednoznacznie odrzuca propozycję Rządu o wykreśleniu w/w zawodów z klasyfikacji zawodów.

Polski przemysł obuwniczy zajmuje w Unii Europejskiej wysokie piąte miejsce po Włoszech, Portugalii, Hiszpanii i Francji. To bardzo dobra pozycja na forum unijnym z produkcją roczną na poziomie ponad 40 mln par obuwia. Przemysł garbarski również zajmuje wysokie czwarte miejsce w produkcji skór pośród inny krajów unijnych.

Nowoczesne i wyspecjalizowane technologicznie firmy obuwnicze i garbarskie oferują absolwentom szkół atrakcyjne miejsca pracy, poszukując zarazem dobrych specjalistów i rzemieślników. Świadczyć o tym może szereg wpisów na branżowym forum www.pips.pl, które jest bardzo aktywnym źródłem dla poszukujących pracy jak również firm oferujących zatrudnienie. Zawód garbarz, obuwnik to nie tylko wieloletnie tradycja czy ścisła nauka zawodu, ale to również perspektywa na znalezienie dobrej pracy i rozwój zawodowy w polskich zakładach produkcyjnych.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego uważa, że nie można pozwolić, aby rodzimy przemysł skórzany będący tak znaczącym producentem w Europie poprzez ograniczenie i wyeliminowanie z klasyfikacji MEN zawodów „technik garbarz” i „garbarz” został pozbawiony możliwości konkurowania z innymi krajami Unii Europejskiej.

Chwilowy brak zainteresowania młodzieży w/w zawodami spowodowany jest zbyt małą dostępnością szkół zawodowych na terenie Polski przygotowujących młodzież do nauki zawodu, jak również ogólną tendencją do nauki młodzieży w szkołach ogólnokształcących.

Pozbawienie jednak młodych ludzi możliwości wyboru zawodu „garbarz” czy „obuwnik” w chwili braku wyspecjalizowanych pracowników może wpłyną na sytuację całego polskiego przemysłu skórzanego. Potrzeby wewnętrzne przemysłu skórzanego niebawem same wymuszą zdobycie konkretnego zawodu w tym zawodu garbarza czy obuwnika, który może być poszukiwanym kierunkiem kształcenia. Sygnały, które już docierają potwierdzają, iż polskie firmy mają olbrzymi problem związany z brakiem wykwalifikowanych pracowników zarówno w branży obuwniczej jak i garbarskiej.

Duża pomoc ze strony Członków Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w postaci czynnego udziału w spotkaniach z młodzieżą w szkołach gimnazjalnych w regionach tzw. obuwniczych, z pewnością wpłynie na większe zainteresowanie młodzieży kształceniem w zawodach skórzanych.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wnioskuje aby Ministerstwo Edukacji Narodowej chroniło szkoły zawodowe i specjalistyczne w kształceniu zawodu oraz propagowało naukę zawodu. Pomocnym byłoby również podniesienie progu punktowego szkołom ogólnokształcącym, by pewna część młodzieży pozostała w zawodowych szkołach, – zdobywając zawód, jednocześnie mając czas na dorośnięcie do podnoszenia kwalifikacji ogólnokształcących.