SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2023

PIPS ZORGANIZOWAŁA POLSKI PAWILON „SHOES FROM POLAND” NA TARGACH EXPO RIVA SCHUH

W dniach 14-17 stycznia 2023 r. Polska Izba Przemysłu Skórzanego zorganizowała wspólny pawilon wystawienniczy pod nazwą „Shoes from Poland” podczas 98. edycji targów Expo Riva Schuh we włoskiej miejscowości Riva del Garda. Oferta polskiego przemysłu obuwniczego została przedstawiona w takiej formule po raz pierwszy.

Na naszym stoisku prezentowali się następujący wystawcy: DAKOMA, DOMENO, EDEO, EXIMP, KANIOWSKI, KRISBUT, P.W. PAMI i REN BUT. Oferta była bardzo zróżnicowana, począwszy od producentów wysokiej jakości obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego, po producentów obuwia domowego, a skończywszy na wkładkach, akcesoriach i kosmetykach do obuwia.

Wspólne stoisko polskich firm na targach Expo Riva Schuh zostało przygotowane zgodnie z założeniami. Dotarły wszystkie wystawiające się firmy, od strony technicznej całość działała bez zarzutu – relacjonuje prezes PIPS, Marek Górecki. Polski pawilon spotkał się z zainteresowaniem kontrahentów z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Francji, Słowenii i Czech. Gościliśmy także wiele firm z Polski, dla których nasze stoisko było charakterystycznym miejscem i swoistym przystankiem podczas zwiedzania hal targowych. Nasi wystawcy byli też bardzo aktywni w poszukiwaniach potencjalnych klientów dzięki aplikacji mobilnej, która okazała się przydatnym narzędziem.

Styczniowa edycja targów zgromadziła 8610 uczestników z ponad 100 krajów, przy czym odsetek odwiedzających spoza Europy wzrósł o 5%. Organizator zaobserwował wzrost odwiedzających z Ameryki Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Północnej, odnotowano również napływ kupujących z Izraela. Liczba odwiedzających z Włoch także wzrosła. Wydarzenie odwiedziło dziesięć rządowych delegacji instytucjonalnych z Indii, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Indonezji, Wybrzeża Kości Słoniowej, Hongkongu, Włoch oraz chińskich regionów Syczuan i Wenzhou.

Dużym sukcesem było zaznaczenie naszej obecności na tych targach i uzyskanie przez nas rozpoznawalności przez globalnego odbiorcę jako polski kolektyw.
Zdobyliśmy cenne doświadczenie i wyciągnęliśmy wnioski na przyszłość odnośnie lokalizacji czy wyglądu stoiska, które mogą zaprocentować podczas kolejnych edycji. 98. edycja Expo Riva Schuh stała się okazją dla kupujących do dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia.

Na polskim stoisku dystrybuowany był także przygotowany przez nas katalog branżowy „Shoes from Poland”, przedstawiający pełny przekrój polskiej branży, z uwzględnieniem producentów komponentów, organizacji sektorowych czy polskich targów obuwniczych. Podczas Expo Riva Schuh udało się rozdać ponad 100 egzemplarzy tej publikacji. Mieliśmy też do dyspozycji całostronicowe ogłoszenie w katalogu targowym wydawanym przez włoskiego organizatora. Dystrybucja tego katalogu szła w tysiące sztuk.

Warto podkreślić, że Polska zajmuje 38. miejsce w rankingu światowych producentów obuwia. Polskie firmy obuwnicze to przede wszystkim rodzinne marki z wieloletnią tradycją, które od dziesięcioleci dostosowują się do rosnących wymagań rynku, stale inwestując w nowoczesny park maszynowy oraz innowacyjne technologie. Poprzez nasze stoisko chcieliśmy pokazać, że polskie obuwie produkowane jest z dbałością o każdy szczegół i najwyższe standardy, w oparciu o lokalne naturalne komponenty, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji i niskoemisyjność dwutlenku węgla. Mamy ogromny potencjał eksportowy. Polska jest 12 największym eksporterem obuwia na świecie pod względem wartości i 9 pod względem wielkości.

PIPS TWORZY MAPĘ DZIAŁAŃ KONIECZNYCH DO ODBUDOWY POZYCJI RYNKOWEJ POLSKIEJ BRANŻY OBUWNICZEJ ORAZ RAPORT O STANIE POLSKIEJ BRANŻY OBUWNICZEJ

Na bazie korespondencji, którą od lat prowadzimy z instytucjami państwowymi, zgłaszając problemy i zagrożenia dla naszej branży oraz na podstawie własnych analiz i notatek ze spotkań z decydentami Izba stworzyła „Mapę działań koniecznych do odbudowania pozycji rynkowej polskiej branży obuwniczej”. Przedmiotową Mapę i Raport o Stanie Branży Obuwniczej w Polsce złożyliśmy w Kancelarii Premiera RP oraz w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, a także wysłaliśmy do wybranych liderów polskiej sceny politycznej.

Polska branża obuwnicza, która do niedawna była dumą polskiej gospodarki, przeżywa obecnie głęboki kryzys wywołany wieloma nakładającymi się na siebie czynnikami. Oprócz tych oczywistych, jak blisko dwuletni okres zamknięcia gospodarki związany z pandemią Covid-19 oraz trwająca od ponad półtora roku wojna za naszą wschodnią granicą, gdzie oba te czynniki skutkują utratą pewnej części rynków oraz zerwaniem łańcuchów dostaw i kanałów sprzedaży, decydujące znaczenie mają też inne, niżej przytoczone:
– brak zdrowej konkurencji na rynku, związana z wieloletnim niekontrolowanym napływem obuwia niskiej jakości i wartości na nasz rynek wewnętrzny, głównie z krajów azjatyckich,
– brak jednoznacznych przepisów nakazujących znakowanie towarów zgodnie z krajem pochodzenia i rzetelnego informowania konsumentów o cechach i jakości kupowanych towarów,
– niewystarczające wsparcie w procesie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw,
– stale rosnące koszty produkcji, w tym koszty zatrudnienia, koszty energii czy opłaty środowiskowe.
Polska Izba Przemysłu Skórzanego od wielu lat zabiega o poprawę warunków funkcjonowania naszych przedsiębiorstw.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat odbyliśmy szereg spotkań w instytucjach rządowych oraz na forum międzynarodowym poprzez kontakty z zaprzyjaźnionymi izbami branżowymi z innych krajów członkowskich EU.
Niestrudzenie pukamy do drzwi różnych instytucji państwowych, zgłaszając problemy sektora obuwniczo-skórzanego i wskazując na proste rozwiązania, które w znaczący sposób mogłyby pomóc naszej branży. Cały szereg rozmów, począwszy od spotkania z posłami i przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz UOKiK w Sejmie w 2018 roku, poprzez liczne narady w Ministerstwie i Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej przyniosły na chwilę obecną ograniczone rezultaty w postaci kilku kontroli w Wólce Kosowskiej i przejęciu pewnych sum nielegalnie wywożonych z kraju środków finansowych.

Przedstawione problemy i rozwiązania były szeroko dyskutowane w środowisku i uzyskały akceptację i wsparcie innych stowarzyszeń branżowych.
Jesteśmy gotowi do konkretnych rozmów na temat merytorycznej treści załączonych opracowań. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu i analizowaniu zjawisk zachodzących na rynku i w branży.
Jako członek Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego (CEC) bierzemy udział we wszystkich dyskusjach na forum unijnym dotyczących sektora TCLF w kontekście reindustrializacji Europy oraz transformacji związanej z ochroną środowiska i przechodzeniem na gospodarkę obiegu zamkniętego. Czynimy założenie, że opisane w naszych dokumentach problemy i sugerowane rozwiązania mogą być przydatne nie tylko do uzdrowienia naszej branży, ale także innych branż pokrewnych, o zbliżonej charakterystyce i skali.

PIPS INTERWENIUJE W MINISTERSTWIE W SPRAWIE ODBUDOWANIA POZYCJI RYNKOWEJ POLSKIEJ BRANŻY OBUWNICZEJ

W roku 2023 r. uczestniczyliśmy w dwóch spotkaniach branży obuwniczej i skórzanej z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii (10 sierpnia oraz 9 listopada).

Strony reprezentujące branżę podczas spotkania – Polska Izba Przemysłu Skórzanego Polska Grupa Producentów Obuwia Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie podpisały oficjalne Porozumienie na rzecz przyszłych działań.

Przygotowana przez nas Mapa Działań Koniecznych do Odbudowy Pozycji Rynkowej Polskiej Branży Obuwniczej spotkała się z dobrym przyjęciem wszystkich stron. Jest ona czytelna i w sposób logiczny i zrozumiały definiuje problemy branży i wskazuje na sposoby ich rozwiązania. Do Mapy dołączymy kolejne postulaty, które pojawiły się podczas spotkań.

Spotkania przebiegały w formie aktywnej dyskusji, prawie wszystkie strony reprezentujące branżę zabierały głos, co ułatwiło sformułowanie dodatkowych wniosków:
1. Znalezienie możliwości obniżenia kosztów produkcji obuwia w Polsce (obniżenie kosztów energii, kosztów zatrudnienia oraz innych istotnych składników kosztowych jak np. gospodarka odpadami),
2. Zaproponowanie Rządowi utworzenia listy branż zagrożonych, ale istotnych dla gospodarki, gdzie podmioty z listy mogłyby ubiegać się o pomoc de minimis, przykładowo ze środków z KPO,
3. Zaproponowanie Rządowi utworzenia niezależnego organu monitorującego rynek wewnętrzny pod kątem jakości, bezpieczeństwa konsumentów oraz legalności sprowadzanych na rynek polski towarów,
4. Zwrócenie się do Rządu z wnioskiem o obniżenie stawki podatku VAT do 5% lub 0% na obuwie dziecięce oraz czasowe obniżenie VAT-u na pozostałe obuwie skórzane wyprodukowane w Polsce z 23% na 0% lub 5% , co stanowiłoby wakacje podatkowe dla firm związanych z branżą. Dałoby to trochę oddechu na rynku.

ZAANGAŻOWANIE W PRACE EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO CEC

Prezes Marek Górecki i Wiceprezes Mariusz Babral pełnią funkcję przedstawicieli PIPS w strukturach Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego (CEC), regularnie uczestnicząc w posiedzeniach Zarządu tejże formacji oraz w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego, która to stwarza podstawy do organizacji międzynarodowych szkoleń oraz staży dla pracowników naszego sektora. Spotkania inicjowane przez CEC są doskonałą okazją do omówienia wraz z przedstawicielami innych państw bieżących problemów europejskiej branży obuwniczej.

Wspólnie z CEC Izba przeprowadziła dwie kampanie w Parlamencie Europejskim ws. głosowania w komisji ENVI nad raportem ws. Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), apelując do polskich eurodeputowanych o wyłączenie obuwia z listy produktów priorytetowych.

AKTYWNOŚĆ PIPS NA FORACH MIĘDZYNARODOWYCH

Członek Zarządu PIPS, p. Dawid Czermak aktywnie reprezentował nasze stowarzyszenie na forach międzynarodowych:

• 28 marca 2023 w Bukareszcie odbyło się bardzo ważne forum ekonomiczne z udziałem Premiera Polski Mateusza Morawieckiego oraz Premiera Rumunii Nicolae Ciucă. W trakcie spotkania poruszono wiele kwestii dotyczących przemysłu zbrojeniowego, szkoleń oraz samej wojny w Ukrainie.
• 28-29 marca 2023 r. Bukareszt (Rumunia) – międzynarodowa konferencja, która koncentrowała się na przekształceniu sektorów tekstylnych, odzieżowych, skórzanych i obuwniczych (TCLF) w Europie Południowo-Wschodniej w bardziej zrównoważone gałęzie przemysłu, jednocześnie pozostając konkurencyjnymi na rynku globalnym zdominowanym przez „szybką modę”. Znaczenie silnych partnerów społecznych oraz jakości dialogu społecznego podkreślono poprzez podpisanie Deklaracji Bukaresztańskiej. Przedmiotowy dokument zobowiązuje partnerów społecznych do zacieśnienia współpracy i wspólnego dążenia do pozytywnej przyszłości dla pracodawców i pracowników.

Konferencja zgromadziła partnerów społecznych, ekspertów sektorowych oraz pozostałe zainteresowane strony w ramach trwającego projektu dialogu społecznego UE. Projekt skupia się na przekształceniu sektorów TCLF w Europie Południowo-Wschodniej w bardziej zrównoważone gałęzie przemysłu, biorąc pod uwagę wyzwania takie jak: nierówna konkurencja na rynku globalnym, wysokie koszty energii, starzejąca się siła robocza – trudna do zastąpienia z powodu braku atrakcyjności ww. sektorów dla młodych pokoleń, nieuczciwe praktyki zakupowe ze strony topowych marek oraz rosnąca presja na wynagrodzenia.

Nasz przedstawiciel wziął udział w panelu dyskusyjnym pn. „Przyciąganie i zabezpieczanie odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej – rola edukacji i szkoleń”. W trakcie tej sesji uczestnicy rozmawiali o współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami i wypracowywaniu strategii, które pomogą przyciągać młodych ludzi do sektora TCLF i zapewnią im odpowiednie umiejętności oraz warunki pracy. Pan Czermak dzielił się doświadczeniami Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego oraz przedstawił perspektywę polskiego sektora obuwniczo-skórzanego na przyciąganie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników.

• 21 listopada 2023 r., Bruksela, udział w spotkaniu interesariuszy TCLF Skills Alliance.
Celem spotkania było omówienie europejskiej strategii w zakresie poprawy współpracy między zainteresowanymi stronami na poziomie regionalnym, przyciągnięcia odpowiedniej siły roboczej do sektora obuwniczego oraz zrozumienie wymagań w zakresie umiejętności i nowych profili zawodowych wynikających z transformacji ekologicznej i cyfrowej.

• 22 listopada 2023 nasz przedstawiciel gościł na odbywającym się w Bedford Hotel (Bruksela) spotkaniu plenarnym Sektorowego Dialogu Społecznego UE ds. Obuwia.
To organizowane raz w roku wyjątkowe forum zgromadziło reprezentantów z różnych krajów, w tym Austrii i Niemiec, co sprzyjało wymianie doświadczeń. Staramy się brać udział w takich wydarzeniach, by nasz głos był słyszalny w UE.
Zagadnienia tj. polityka przemysłowa, gospodarka o obiegu zamkniętym, wymiar społeczny, handel oraz dialog społeczny były przedmiotem intensywnych debat. Różnorodność tematów podkreślała kompleksowość wyzwań, z jakimi boryka się współczesny świat.
Szczególnie ciekawym aspektem było skupienie się na dialogu społecznym, zwłaszcza w kontekście sektora TCLF.
W spotkaniu w formule zdalnej brał udział także Prezes Zarządu PIPS, p. Marek Górecki. Jak zwykle przy okazji takich spotkań upomniał się on o dyrektywę Made in EU, uchwaloną przez Parlament Europejski w 2014 r., która została później zablokowana na poziomie Rady Europy. Na obecnym etapie wdrożenia pakietu Fit for 55 i związanej z tym gospodarki obiegu zamkniętego, takie znakowanie towaru jest jak najbardziej zasadne. Pomysł polega na tym, by ulokować to w elektronicznym paszporcie, w który w zamyśle KE ma być wyposażony każdy produkt pochodzący lub sprowadzany na rynek UE. Dotyczy to także obuwia. By wspomniany paszport nie był nadmiernym obciążeniem dla naszych producentów, będziemy ubiegać się o fundusz celowy. Taki elektroniczny paszport towaru wydaje się być dobrym narzędziem służącym do ochrony naszego rynku. Każdy produkt, który będzie wprowadzony do obrotu będzie mieć etykietę, informującą o pochodzeniu produktu, jego właściwościach i składzie. Paszport ten sprawi, że trudniej będzie wielkim sieciom handlowym wprowadzać na rynek produkty zawierające substancje szkodliwe. Konsument uzyska pełną informację o produkcie za pomocą aplikacji.
Druga podniesiona przez nas kwestia była już wielokrotnie zgłaszana przez polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących własne sklepy internetowe, którzy przegrywają w walce z nierówną konkurencją. Wielcy gracze na rynku e-commerce wykorzystując swoją przewagę finansową i technologiczną, zbudowali dodatkowe narzędzie marketingowe w postaci wydłużonego terminu zwrotu towaru (100 dni albo więcej) oraz odroczonego terminu płatności. Skutkuje to tym, że klienci otrzymali nieograniczone prawo do zamawiania i zwrotu dowolnych ilości towarów, nie płacąc za nie, co jest wbrew wszelkiej logice, a przede wszystkim odbywa się ze szkodą dla środowiska naturalnego i generuje wysoki ślad węglowy. Jest to oczywiście związane z transportem tych towarów. Klient nie ponosi tutaj żadnej odpowiedzialności. Nie ma to przełożenia na zwiększenie sprzedaży, ma natomiast wpływ na większe zanieczyszczenie środowiska. Zjawisko to zostało już zauważone przez Komisję Europejsko jako niekompatybilne z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Wymusza to poszukiwanie narzędzi, pozwalających te praktyki ograniczyć, przy zachowaniu prawa klienta do zakupu online. Naszym zdaniem w przypadku takiej konkurencji rynkowej należałoby stworzyć preferencje podatkowe dla firm, które uporają się z dużą ilością zwrotów i będą w stanie wykazać niższy wskaźnik odsyłanych produktów. Będziemy szukać optymalnego rozwiązania, by przywrócić w tym obszarze równowagę.

PIPS WSPOLNIE ZE STOWARZYSZENIEM WŁÓKIENNIKÓW POLSKICH PRZYGOTOWAŁA WYSTĄPIENIE DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE UREGULOWANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH NADAWANIA TYTUŁÓW BIEGŁYCH SĄDOWYCH

W ostatnich latach z niepokojem obserwujemy spadek zaufania społecznego w odniesieniu do biegłych sądowych, a jak również kontrowersyjny proceder nadawania tytułu biegłych sądowych przypadkowym osobom, które nie otrzymały rekomendacji ze strony stowarzyszeń branżowych. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest wysyp pseudo podmiotów i instytucji, oferujących kilkudniowe – nierzadko bardzo drogie kursy, zakończone uzyskaniem „certyfikatu” uprawniającego do posługiwania się tytułem rzeczoznawcy.

Głównym zadaniem rzeczoznawcy jest sporządzenie opinii technicznej na temat reklamowanego towaru – w oparciu o posiadaną wiedzę i badanie organoleptyczne. Naszym zdaniem formuła kilkudniowego szkolenia czy też kursu jest niewystarczająca, by dana osoba w sposób rzetelny przyswoiła wiedzę z zakresu materiałoznawstwa czy też konstrukcji reklamowanego towaru.

Taka praktyka skutkuje tym, że niekompetentni eksperci posługując się pieczęcią „biegłych sądowych”, często umocowani jedynie w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowych, wydają sprzeczne opinie, do rozstrzygnięcia których powołuje się kolejnych biegłych, co w znacznym stopniu wydłuża proces samego postępowania sądowego. Coraz częściej obserwujemy też ekspertów legitymujących się tytułem biegłych sądowych w kilku niepowiązanych ze sobą dziedzinach, co wydaje się nam absurdem.

Coraz powszechniejsze stają się też przypadki otwierania działalności gospodarczej tylko po to, aby na podstawie nieudokumentowanej praktyki zawodowej i po kursach weekendowych uzyskać wpis na listę biegłych sądowych. Brak przejrzystych kryteriów ze strony niektórych sądów, skutkujący powoływaniem biegłych tylko na podstawie tzw. „oświadczenia”, otwiera drogę takim osobom do posługiwania się tytułem eksperta /rzeczoznawcy w danej dziedzinie – wskazując na pieczątce sąd, na liście którego taka osoba figuruje. Jest to, zarówno dla konsumenta, jak również dla instytucji takich jak sądy lub organizacje konsumenckie mylące w procesie rozpatrywania i oceny wyrobów, a treść tych opinii nie jest podparta zweryfikowana wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Przy takiej konkurencji pseudo rzeczoznawców, mediatorów sądowych, biegłych sądowych – którzy poza opinią sporządzają od razu pozwy – sama opinia, która się odnosi tylko do przedmiotu sporu, niestety nie zawsze ma szansę się obronić. Konsumenci nie znają się na konstrukcji i technologii obuwia, podobnie jak Sąd. Wrażenie robią za to kolorowe zdjęcia i opinia na 4 strony formatu A-4, z której połowę stanowią przepisy prawa, a reszta to podważanie kompetencji innego rzeczoznawcy.

To w oparciu o takie właśnie opinie Sąd wydaje wyroki. Tym samym w całym środowisku umniejszana jest ranga rzeczoznawcy i pokutuje przekonanie, że uprawnienia można kupić.

Jak się to ma do rzeczoznawców posiadających merytoryczną wiedzę, którzy nie mają podobnej charyzmy i siły przebicia? Niejednokrotnie muszą oni zawieszać działalność z powodu braku zleceń.

Jako stowarzyszenia branżowe działające w sektorze TCLF zwracamy się zatem o podjęcie działań w kierunku unormowania przepisów dotyczących zawodu biegłego sądowego:
• uprawnienia biegłych sądowych powinny uzyskiwać wyłącznie osoby, które przynależą do stowarzyszeń branżowych o zasięgu ogólnopolskim, posiadających wykwalifikowaną kadrę, mogącą zweryfikować umiejętności danego eksperta,
• osoby, które nie przynależą do stowarzyszeń branżowych, a chcą ubiegać się o wpisanie na listę biegłych sądowych, winny zdawać egzamin przed komisją państwową, potwierdzając tym samym nabyte przez siebie umiejętności.

Jesteśmy przekonani, że tego rodzaju interwencja, podjęta na poziomie ministerialnym, w równym stopniu posłuży interesom wymiaru sprawiedliwości, jak i konsumentom, a także przyczyni się do odbudowania szacunku społecznego względem biegłych sądowych.

PIPS ZBADAŁA KONDYCJĘ POLSKIEJ BRANZY OBUWNICZEJ

W marcu 2023 r. Polska Izba Przemysłu Skórzanego przeprowadziła anonimowe badanie kondycji sektora obuwniczo-skórzanego.

Prawie 81% naszych respondentów stanowili przedstawiciele branży obuwniczej, prowadzący działalność produkcyjną (54% ankietowanych) oraz produkcyjno-handlową (23%). Badani reprezentowali przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa (38,5%) i małe przedsiębiorstwa (34,6%). Aż 81% uczestników badania jako główny obszar sprzedaży swoich produktów wskazało Polskę.
Aż 85,5% respondentów zadeklarowało, że odczuwa na przestrzeni ostatniego roku spadek zamówień (30% ankietowanych odnotowało spadek na poziomie 30%, prawie 22% pytanych obserwuje, że ma o 20-25% mniej zamówień).
92% badanych przyznało, że boryka się ze wzrostem kosztów energii w zakładzie produkcyjnym, przy czym podwyżki te oscylowały w przedziale od 20 do 300%.
38,5% ankietowanych potwierdziło, że ma kłopot z pozyskaniem nowych pracowników do swojego zakładu. 30% pytanych nie dostrzega takiego problemu. Szewc, szwaczka, krojczy i cholewkarz to najczęściej poszukiwane przez naszych ankietowanych specjalności.
Prawie 2/3 badanych przyznało, że zatrudnia najwięcej pracowników w przedziale wiekowym 40-50 lat. Drugą najpopularniejszą kategorią wiekową w naszym sektorze był pracownik 50-60 lat.
27% przedsiębiorców odpowiedziało, że obecne koszty pracy nie przełożyły się na ich decyzje dotyczące struktury zatrudnienia w firmie. 23% ankietowanych przyznało, że było zmuszonych zwolnić część załogi.

PIPS UCZESTNICZY W PRACACH SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI MODA I INNOWACYJNE TEKSTYLIA

Polska Izba Przemysłu Skórzanego angażowała się w prace Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia. 15 czerwca 2023 r. w Łodzi uczestniczyliśmy w konferencji podsumowującej 7-letnią działalność Rady.
Celem ww. Rady jest umożliwienie oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z tego sektora z instytucjami rynku pracy.

Możliwość współpracy z Radą okazała się dla naszej Izby bardzo wartościowym doświadczeniem – udało się nam m.in. zaangażować do pracy kilku ekspertów tworzących podstawy programowe dla zawodów branży obuwniczo-skórzanej. Tam, gdzie potrzebowaliśmy wiedzy merytorycznej pracodawców, udało się nam włączyć przedsiębiorców zrzeszonych w PIPS w proces recenzowania programów edukacyjnych.

Rada wygasła pod koniec września 2023. Zgodnie z zapowiedziami PARP, są zabezpieczone środki na wznowienie jej działalności.

PIPS UBIEGA SIĘ O STATUS PARTNERA POLSKIEJ AGENCJI INWESTYCJI I HANDLU

Izba zwróciła się z oficjalną prośbą o rozpatrzenie swojej kandydatury jako partnera PAiH.

4 października 2023 r. byliśmy obecni na PAIH Forum Biznesu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tydzień później przedstawiciel PAiH złożył nam wizytę podczas jesiennej edycji Dni Obuwia POLSHOES w Krakowie.

Polska branża obuwnicza to w szczególności firmy rodzinne o statusie mikro i małych przedsiębiorstw. Zakłady te produkują obuwie najwyższej jakości, w oparciu o nowoczesny design i lokalne komponenty, jednak często nie mają one potencjału kapitałowego, by móc podjąć ekspansję na rynkach zagranicznych na większą skalę.

W styczniu br. jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego zorganizowaliśmy polski pawilon wystawienniczy pod nazwą „Shoes from Poland” na jednej z najważniejszych imprez targowych dla naszego sektora we Włoszech – Expo Riva Schuh. Ze wspólnej przestrzeni wystawienniczej skorzystało wtedy 8 firm. Większość kosztów organizacyjnych zostało pokrytych ze środków statutowych naszego stowarzyszenia. Skromny budżet, jakim dysponujemy, nie pozwala nam na regularne podejmowanie podobnych inicjatyw. Obecne programy wspierające polskich przedsiębiorców na rynkach eksportowych są także niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb naszego sektora.

Członkowie Zarządu Izby to głównie właściciele firm z dużym doświadczeniem zawodowym, posiadający szerokie kontakty w środowisku branżowym – zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz targów organizowaliśmy też misję przyjazdową przedsiębiorców z Uzbekistanu przy współpracy z Ambasadą Republiki Uzbekistanu w Warszawie i Krajową Izbą Gospodarczą. Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego mamy potencjał kadrowy oraz doświadczenie potrzebne przy organizacji tego typu przedsięwzięć.

Jesteśmy przekonani, że stała współpraca z PAiH, jak również profesjonalizm i doświadczenie tamtejszych Zagranicznych Biur Handlowych zapewniłby potrzebne wsparcie naszym zakładom produkcyjnym i znacznej mierze przyczyniłby się do internacjonalizacji zrzeszonych u nas przedsiębiorstw.

PIPS NA POLSHOES

Polska Izba Przemysłu Skórzanego miała stałe stoisko podczas wiosennej i jesiennej edycji Dni Obuwia POLSHOES w Hali Expo Kraków. Szerokim zainteresowaniem cieszył się dystrybuowany zarówno na naszym stoisku, jak i na recepcji targów wydawany przez nas katalog Shoes from Poland. Dni Obuwia POLSHOES były okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i informowania o działalności naszego stowarzyszenia.

PIPS BIERZE UDZIAŁ W BADANIU KLUCZOWYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH W SEKTORZE NA ZLECENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

PIPS brała udział w badaniu dotyczącym kluczowych partnerów społecznych w sektorze.

Badanie to było realizowane na zlecenie Komisji Europejskiej i dotyczyło reprezentatywności organizacji z sektora skórzanego, garbowania skór oraz obuwniczego w Polsce.

Zlecającym badanie było Eurofund, Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, która realizuje rokrocznie cykl badań, gdzie przedstawiane są kluczowe organizacje i instytucje z wybranych branż oraz poziom ich działalności i zaangażowania w działania np.: legislacyjne.

Niezależnie od tego, Izba stworzyła listę ośrodków szkoleniowych/szkół wyższych/szkół branżowych kształcących w obszarze obuwnictwo/przemysł skórzany na potrzeby europejskiej organizacji Cotance.

ANALIZY STATYSTYCZNE DLA BRANŻY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowała dla swoich członków szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2022. Przedmiotowa analiza objęła: dane produkcyjne sektora obuwniczo-skórzanego, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym, liczbę przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie wyprawy skór, produkcji toreb i produkcji obuwia z podziałem na województwa w latach 2020-2022, dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów, średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie, największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2022, import z Chin w latach 2021/2022.

IZBA POZYSKUJE ZLECENIA DLA BRANŻY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego regularnie pozyskuje oferty od zagranicznych kontrahentów, chcących podjąć współpracę z polskimi przedsiębiorcami branży obuwniczej i skórzanej, a także pomaga swoim członkom w poszukiwaniu zleceń za granicą.

NOWI CZŁONKOWIE IZBY

W roku 2023 grono PIPS poszerzyło się o 4 nowych członków:
• P.W. Pami – producent obuwia tekstylnego i kapci z Iławy
• PPO Przedsiębiorstwo Państwowe – producent obuwie bezpiecznego i zawodowego ze Strzelec Opolskich
• Michał Michalski – wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie i właściciel pracowni obuwia ze Stargardu
• Kasia Ostapowicz – projektantka obuwia z Łodzi.

KLUB RZECZOZNAWCÓW PIPS

W październiku 2023 r. Zarząd PIPS zatwierdził skład Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców PIPS na nową 5-letnią kadencję:
Marek Jarguz – Przewodniczący
Monika Czyż – Członek Komisji
Janusz Kosiński – Członek Komisji

W roku 2023 Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców odbyła 2 posiedzenia. Spośród nadesłanych aplikacji wyłoniono 1 kandydatkę, której nadano tytuł Rzeczoznawcy PIPS. Na koniec roku 2023 Klub Rzeczoznawców liczył 69 osób.

15 marca 2023 r. PIPS we współpracy z SMW Legal Stolarski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. przygotowała dla swoich Rzeczoznawców bezpłatny webinar pn. Sprawna obsługa reklamacji konsumenckich – prawo i praktyka

Do wszystkich Rzeczoznawców rozsyłane są regularne newslettery, informujące o działaniach PIPS, a także oferty nawiązania współpracy.

KALENDARIUM TARGOWE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego dwa razy do roku przygotowuje dla Członków Izby Kalendarium Targowe z wybranymi najciekawszymi i najpopularniejszymi targami branży skórzanej na świecie. Członkowie Izby otrzymują szczegółowe informacje na temat wybranych targów, natomiast ogólne informacje o targach zamieszczane są na portalu Izby.

KOMUNIKACJA Z CZŁONKAMI PIPS

Polska Izba Przemysłu Skórzanego regularnie zamieszcza informacje branżowe dot. m.in. szkoleń, konferencji, zmian legislacyjnych, możliwości uzyskania dofinansowania, działań CEC, a także oferty współpracy z zagranicznymi kontrahentami za pośrednictwem newslettera, strony internetowej www.pips.pl, profilu na Facebooku www.facebook.com/wejdzwnaszaskore i profilu na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pips-pl