SPOTKANIE Z KOMISARZEM DS. POLITYKI KONSUMENCKIEJ NEVENEM MIMICĄ „DO WE NEED MADE IN” 24.03.2014 – KRAKÓW

Spotkanie będzie doskonałą okazją do poznania obecnych działań i planów Komisji Europejskiej dot. zmian prawnych przewidzianych przez rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa produktów konsumenckich, w szczególności związanych z obowiązkiem oznakowania miejsca pochodzenia produktu (made in EU lub made in Poland). Wizyta Komisarza Nevena Mimicy to szansa na bezpośrednie przedstawienie własnej opinii lub opinii środowiska w temacie związanym z rozporządzeniem oraz dyskusja z partnerami biznesowymi nt. szans i zagrożeń wynikających z propozycji Komisji Europejskiej. Warto podkreślić, iż omawiane zagadnienie będzie najprawdopodobniej poddane pod głosowanie na sesji kwietniowej Parlamentu Europejskiego.

Przebieg spotkana będzie tłumaczony symultanicznie. Wszystkie zainteresowane strony serdecznie zapraszamy do uczestnictwa – szczegóły po kontakcie z biurem PIPS (pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl).