SHOES MADE IN EU: THE EUROPEAN SHOEMAKER W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Okres realizacji: 01.10.2015 – 31.10.2017

Projekt pod nazwą „SHOES MADE in EU: The European Shoemaker” realizowany jest w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne.

Partnerami Izby w projekcie są: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi (Polska), Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Polska), European Confederation of the Footwear Industry CEC (Belgia), Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (Portugalia), ISC International Shoe Competence Center Pirmasens (Niemcy), CrystalClearSoft Anonymos Etaireia Parochis Ypiresion Logismikou (Grecja) oraz Eurocrea Merchant Srl (Włochy).

Ideą projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w sektorze obuwniczym, poprzez opracowanie nowego programu nauczania, zgodnego ze standardami Unii Europejskiej i ułatwiającego znalezienie zatrudnienia w branży. Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych pracą w zawodzie obuwnika, przedsiębiorstw obuwniczych sektora MŚP, instytucji edukacyjnych oraz stowarzyszeń branżowych.

Główne cele do zrealizowania to:

– zintegrowany podręcznik do nauki zawodu obuwnika, dostosowany do wymogów UE

– szkolenie teoretyczne za pośrednictwem platformy e-learningowej

– szkolenie praktyczne na stanowisku pracy

– przewodniki dla przedsiębiorców, zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników

Więcej o projekcie na stronie: http://shoesmadeineu.pips.pl/pl/

Platforma edukacyjna dostępna pod adresem: http://edu.pips.pl/