SEMINARIUM KONSULTACYJNE DLA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO – 19 GRUDNIA 2017, KRAKÓW

W imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium konsultacyjnym, skierowanym do przedstawicieli przemysłu skórzanego.
Seminarium odbędzie się 19 grudnia 2017 r. (wtorek) w godz. 10:30-15:00 w Krakowie, ul. Przemysłowa 13/1U.
Początek spotkania będzie mieć charakter informacyjny – będziemy chcieli poruszyć temat praktyk uczniowskich w naszej branży, a także porozmawiać o ewentualnych planach utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w rejonie Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice. Chcielibyśmy unowocześnić obecny system kształcenia zawodowego, by stał się on bardziej efektywny z punktu widzenia przedsiębiorców.
Udział w spotkaniu weźmie również p. Anna Diawoł-Sitko – przedstawiciel Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, odpowiedzialnego za wdrażanie programu, w ramach którego finansowane są tego typu projekty. Prelegentka wyjaśni, na czym polegać będzie utworzenie i wyposażenie wspomnianego Centrum oraz przybliży zasady jego funkcjonowania.
W dalszej części spotkania dyskusji poddane zostaną zapisy wstępnego projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu mody.
Na potrzeby tego przedsięwzięcia przeprowadzono wywiady z przedsiębiorcami, przedstawicielami szkół, uczelni wyższych i instytucji szkoleniowych. Przeanalizowano informacje zawarte w programach nauczania, materiałach szkoleniowych, jak również ofertach pracy. Z uwagi na fakt, że spójność i kompletność dokumentu zapewni jedynie oparcie się na wiedzy i doświadczeniu ekspertów oraz praktyków z poszczególnych obszarów wchodzących w skład sektora, w procesie zaplanowany jest etap konsultacji.
Do udziału zapraszamy przedstawicieli środowiska związanego z przemysłem skórzanym: organizacje branżowe, sektor edukacji, indywidualnych przedsiębiorców.
Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w dyskusji.
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na seminarium na adres magda.slocinska@eurokreator.eu lub kontakt telefoniczny pod nr +48 504 38 29 29.