SĄD POLUBOWNY PRZY PIPS

Uprzejmie informujemy, że od dnia 9.02.2016r. funkcjonuje Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego, prowadzony przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o.

Podstawowe korzyści z tytułu skorzystania z usług Sądu Polubownego przy PIPS, prowadzonego przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o. to:

  • zachowanie koncyliacyjności,
  • szybkość postępowania – prawomocne rozstrzygnięcie aktualnie średnio w 19 dni zamiast dwóch i pół roku,
  • niższa opłata sądowa – 4% (+ VAT) zamiast 5%,
  • pełna poufność postępowania,
  • rozstrzyganie przez specjalistów obeznanych z daną problematyką.

Więcej na ten temat w zakładce Sąd Polubowny oraz na stronie www.meiar.pl