„RYŁKO” NA MISJI GOSPODARCZEJ W KAZACHSTANIE

Członek Izby – firma „Ryłko” z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, która od 1964r. specjalizuje się w produkcji obuwia skórzanego, jako jedyna reprezentowała Polskę podczas pierwszej europejskiej misji gospodarczej do Ałmaty (Kazachstan) w dniach 4-5 kwietnia 2016r. We wspomnianej misji, której zadaniem było wsparcie internacjonalizacji branżowych przedsiębiorstw sektora MŚP, łącznie uczestniczyło 36 europejskich firm obuwniczych z Hiszpanii, Grecji, Włoch, Francji, Holandii, Austrii, Polski i Portugalii. Po stronie kazachskiej udział wzięli detaliści, dystrybutorzy i importerzy, jak również przedstawiciele lokalnych mediów, izb, stowarzyszeń i organów rządowych.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnił także p. Włodzimierz Kurowski – Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu i Kirgiskiej Republice.

Z uwagi na fakt, że Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego (CEC), której Izba jest stałym członkiem, po raz pierwszy zorganizowała misję gospodarczą do krajów trzecich, całe przedsięwzięcie poprzedzone było rzetelnym badaniem rynku kazachskiego pod kątem określenia produktów europejskich poszukiwanych przez tamtejszych konsumentów.

Mimo, iż stolicą Kazachstanu jest Astana, Ałmaty pozostają głównym ośrodkiem gospodarczym, biznei kulturalnym, a także największym miastem pod względem liczby ludności. W dniu 20 stycznia 2015r. podpisana została poszerzona umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy UE a Kazachstanem, co ułatwić ma przepływ handlu i inwestycji. Choć eksport obuwia z UE do Kazachstanu w latach 2010-2014 odnotował aż czterokrotny wzrost, europejskie obuwie nadal jest tam jednym z najbardziej poszukiwanych dóbr.

W pierwszym dniu misji europejskie firmy miały okazję odwiedzić trzy największe kazachskie centra handlowe. Drugi dzień poświęcony był prezentacji europejskich produktów tamtejszym firmom podczas wystawy w Ritz Carlton Hotel w Ałmaty.

Wszelkie koszty organizacyjne związane z udziałem w misji (poza podróżą, zakwaterowaniem i transportem wzorów) zostały sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach kampanii „European Footwear: More than Fashion”.

Dzięki udziałowi w misji udało się zdobyć wiedzę na temat sytuacji makroekonomicznej w Kazachstanie i realiów funkcjonowania tamtejszego rynku obuwniczego – przyznaje Pan Daniel Kordjak – Export Manager w firmie „Ryłko” Choć nie da się ukryć, że kryzys związany ze spadkiem cen ropy i gazu, który dotknął Rosję, odbił się szerokim echem po wszystkich krajach obszaru postradzieckiego, wydaje się, że jest to dobry moment na nawiązanie współpracy biznesowej.

Zobacz zdjęcia