Relacja ze spotkania w Parlamencie Europejskim – „Okrągły stół” – obuwie

W dniu 4-go listopada 2009 z inicjatywy wiceprzewodniczącego Komisji Handlu UE , europosła z Wielkiej Brytanii Roberta Sturdy`ego odbyło się nieformalne spotkanie „okrągłego stołu” w sprawie planowanego przedłużenia obowiązywania ceł antydumpingowych na obuwie skórzane z Chin i Wietnamu.

Spotkanie to było wyjątkową okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami producentów obuwia w Europie i przedstawicielami importerów, handlu oraz organizacji konsumenckich.

Wśród licznych gości spotkania głos w sprawie zabrali: , Roeland Smets (CEC – Europejska Konfederacja Producentów Obuwia), Georgios Papastamkos europoseł z Grecji, Giancarlo Dell`Alba, Confindustria, Włochy, Syed Kamall- europoseł z Wielkiej Brytanii, Christofer Fjellner- europoseł ze Szwecji, Dan Dinuta- z Rumunii, stały przedstawiciel przy PE i Mariusz Babral z Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, PIPS.

Pan Depypere Dyrektor ds. Dumpingu z Dyrekcji Generalnej Handlu KE przedstawił wyniki postępowania sprawdzającego przeprowadzonego przez Komisję, badania , które wykonano ze szczególną starannością (poza weryfikacją danych pochodzących z Chin i Wietnamu przeprowadzono równoległe porównanie cen w Brazylii, Indonezji i Indiach, za każdym razem uzyskując potwierdzenie dumpingu):
-potwierdzono fakt występowania dumpingu oraz jego nasilenie
-potwierdzono szkodę poniesioną przez przemysł europejski
-stwierdzono ścisły związek przyczynowy pomiędzy dumpingiem i szkodą.
Ponadto ustalono, że fakt obowiązywania dotychczasowych ceł antydumpingowych nie jest sprzeczny z interesem unijnym.Nie stwierdzono również negatywnego wpływu ceł na poziom cen dla konsumentów.
W związku z powyższym Komisja Europejska zaproponuje przedłużenie obowiązujących ceł antydumpingowych o 15 miesięcy, uważając to za propozycję bardzo wyważoną.

Zwolennicy ceł (Smets, Dell`Alba, Papastamkos, Dinuta, Babral) przedstawili konieczność przedłużenia obowiązywania ceł jako jedyną logiczną konsekwencję ustaleń Komisji.
Podkreślano, że nie chodzi o protekcjonizm, a jedynie o konieczną obronę przed nieuczciwą konkurencją . Niesprawiedliwe byłoby bowiem ich niezastosowanie. Podkreślano, że nie ma powodu aby stosować odstępstwo od reguły nakazującej w takim przypadku 5-letni okres obowiązywania ceł. Skrócenie okresu jest sprzeczne z zasadą i nie daje szansy przedsiębiorcom na przeprowadzenie restrukturyzacji kosztów. Podkreślano, że w innych przypadkach, dużo bardziej wątpliwych, Komisja nie proponowała nadzwyczajnego skrócenia okresu obowiązywania ceł.
Podkreślano, że procedura dotyczy wyłącznie obuwia skórzanego stanowiącego zaledwie 10% z 2 miliardów par importowanych z Chin do Europy a jednocześnie będącego najcenniejszą częścią produkcji europejskiej (500-600mln. par)
Podkreślano szczególną sytuację nowych krajów UE (Polski, Rumunii), bardziej narażonych na nieuczciwą konkurencję i oczekujących solidarnej ochrony przed nią od pozostałych członków UE.
Konsekwentnie domagano się pełnej ochrony na okres 5 lat.

Przeciwnicy (Kamall, Fjellner, importerzy oraz organizacje konsumenckie) krytykowali wnioski Komisji, próbując wykazać luki w przeprowadzonym postępowaniu sprawdzającym, bądź kwestionując jego zasady.
Zarzucano Komisji, że próbuje subsydiować nieefektywnych producentów, którzy nie potrafią się włączyć do globalnej gospodarki poprzez outsourcing produkcji w krajach azjatyckich.
Wyrażano obawy przed ewentualnymi retorsjami ze strony Chin.

Pan Depypere szczegółowo ustosunkował się do argumentów krytyków podkreślając ścisłą zgodność procedury z obowiązującym prawem, brak ryzyka ewentualnych środków odwetowych, brak stwierdzonego wpływu ceł na ceny detaliczne, niski,10 procentowy udział obuwia objętego procedurą.
Przedstawiał pozycję 15 miesięcy jako nadzwyczaj wyważoną (zdaniem Komisji taki okres jest wystarczający na przeprowadzenie działań przystosowawczych przez producentów.

Podano, że głosowanie w tej sprawie w Komisji Europejskiej odbędzie się 19 listopada.

Należy podkreślić, że wynik głosowania bynajmniej nie jest przesądzony, ponieważ liczba krajów, w których nie produkuje się obuwia jest większa niż krajów producentów stąd bardzo istotne jest aby w tym okresie uświadomić opinii publicznej negatywne konsekwencje ewentualnego zniesienia ceł.