Relacja z obchodów Święta Kupca

Na imienne zaproszenie wystosowane przez Radę Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego pan Jan Góralczyk w towarzystwie członka Izby pana Marka Góreckiego wziął udział w obchodach ŚWIĘTA KUPCA w Krakowie. Uroczystość odbyła się w niedzielę 9 grudnia 2012 r. Motto zaproszenia brzmiało: „Nie pochodzenie, nie pieniądze, ale cnota jest prawdziwym szlachectwem”. Obchody rozpoczęły się o godzinie 9.30 Mszą Św.w Kościele Św. Barbary w intencji Kupiectwa i członków Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, przy udziale zaproszonych gości, Bractwa Kurkowego, orkiestry dętej w strojach góralskich i pocztów sztandarowych.

Krakowska Kongregacja Kupiecka to jedna z najstarszych organizacji zawodowych w Polsce. Dwa lata temu obchodziła okrągłą rocznicę 600-lecia swojego istnienia. W dzisiejszej Kongregacji tradycja odgrywa bardzo silną rolę, stanowi fundament jej funkcjonowania, jest silnym czynnikiem stabilizującym i integrującym środowisko kupieckie.

Część oficjalna i uroczyste śniadanie, odbyły się w Izbie Kupieckiej Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych.

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi pan Jan Góralczyk biorąc udział w tym ważnym wydarzeniu, będąc honorowym gościem przedsiębiorców oraz władz miasta i regionu, postawił sobie za cel realizację strategii Izby na nadchodzący nowy rok – PROMOCJĘ POLSKIEGO OBUWIA.