RELACJA Z FORUM BRANŻY OBUWNICZEJ I SKÓRZANEJ – 10.10.2019 – WARSZAWA

W dniu 10 października 2019 r. na 26. piętrze Golden Floor Plaza w Warszawie odbyło się pierwsze Forum Branży Obuwniczej i Skórzanej – profesjonalne spotkanie przedsiębiorców, przedstawicieli instytutów badawczych, organizacji sektorowych, środowiska akademickiego, prasy branżowej oraz pozostałych interesariuszy reprezentujących szeroko rozumianą branżę obuwniczą i skórzaną. Organizatorem Forum była Polska Izba Przemysłu Skórzanego.

Gościem specjalnym Forum był  P. Gustavo Gonzalez-Quijano  – sekretarz generalny COTANCE (The Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community) z siedzibą w Brukseli.

Pierwszy moduł spotkania dedykowany był  właścicielom garbarni.  Sekretarz COTANCE przedstawił w nim skrócony raport na temat obecnej sytuacji branży skórzanej i perspektyw dla tego sektora w Europie. Wskazał na potrzebę wspólnego działania wszystkich krajów, w których branża ta zajmuje istotną pozycję na mapie gospodarczej. Członkami Cotance są obecnie stowarzyszenia z następujących krajów: Austria, Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Węgry, Włochy, Holandia, Portugalia, Rumunia, Szwecja i Wielka Brytania. Do tego grona jest zapraszana również Polska. Uczestnictwo w COTANCE wiąże się z koniecznością uiszczania składek członkowskich, dając jednocześnie możliwość uczestniczenia we wspólnych głosowaniach i projektach. Jeżeli chodzi o sytuację w branży i jej perspektywy, to trzeba przyznać, że wszędzie występują podobne problemy i zagrożenia. W krajach o ugruntowanej pozycji gospodarczej i silniejszej sile nabywczej konsumentów łatwiej jest sprzedać produkty dobrej jakości (klasy premium), gdzie mogą być stosowane wyższe ceny i wyższe marże. W tym ujęciu można dostrzegać również perspektywy wzrostu dla rynku polskiego. Decydować o tym będzie zmiana preferencji klientów oraz zasobność ich portfeli. Ważne jest jednak, aby cały czas trzymać rękę na pulsie. Na rynku wewnątrzunijnym ścierają się różne interesy i działają rozmaite grupy lobbingowe. Interes importerów nie jest na ogół zbieżny z interesem lokalnych producentów. Konsolidując siły można jednak osiągnąć więcej niż działając w odosobnieniu. Pan Gonzalez-Quijano jako przykład przedstawił tu kwestię zablokowania swobodnego dostępu do rynku unijnego skór wyprawionych pochodzących z Indonezji oraz zmianę metody pomiaru zawartości teflonu w skórach wyprawionych na korzystną dla unijnych producentów.

W dalszej części spotkania przewidziana była dyskusja nad dwiema kampaniami realizowanymi obecnie przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego:

1. Ochrona rynku wewnętrznego przed napływem towarów importowanych niskiej jakości, obarczonych ryzykiem skażenia zabronionymi substancjami chemicznymi.

2. Obowiązkowe oznakowanie kraju pochodzenia wszystkich towarów wprowadzanych na rynek wewnątrzwspólnotowy.

Z uwagi na to, że dyskusja była bardzo ożywiona i miała charakter wielowątkowy, czas na wypracowanie wspólnych wniosków i osiągnięcie konsensusu był ograniczony.

W sprawie pierwszej kampanii stanowisko zabrał mec. Jacek Bieniak z Kancelarii BSWW Legal & Tax z Warszawy. Był to niewątpliwie cenny głos doradczy, wskazujący na złożoność problemu i dość skomplikowane warunki monitorowania rynku pod kątem sprowadzania wyżej wymienionych produktów, stanowiących potencjalnie zagrożenie dla konsumenta. Z wystąpienia pana mecenasa można było wyciągnąć wniosek, że indywidualne starania pojedynczych firm w celu przeciwstawienia się temu masowemu zjawisku mogą być skazane na porażkę, rozpłynąć się w żmudnych procedurach, gromadzeniu dowodów i wyników badań. Dlatego też, od dłuższego już czasu na forum Izby  rozmawiamy o wzmocnieniu takiej kampanii w inny sposób.

Istotnym krokiem naprzód w tej kwestii było niewątpliwie spotkanie z grupą parlamentarzystów w Sejmie w marcu br. Od tamtego czasu sprawa pozostaje jednak w pewnym zawieszeniu. Dlatego też sporym zainteresowaniem podczas Forum cieszyło się wystąpienie przedstawicieli Grupy Doradztwa Strategicznego (GDS) z Warszawy, którzy zaprezentowali propozycję szeroko zakrojonej kampanii medialnej, w formie konkretnej usługi doradczej i lobbingowej. Po wstępnym zapoznaniu się z przedstawioną na Forum ofertą, Izba będzie tę propozycję doprecyzowywać, a następnie przedstawi ją wszystkim interesariuszom. Chcielibyśmy doprowadzić do podjęcia wspólnej decyzji o przystąpieniu do tego działania. Przedmiotowa oferta dotrze do Państwa przed końcem bieżącego roku. Zawrzemy w niej wszystkie szczegóły, w tym metody działania Grupy Doradztwa Strategicznego, sposób raportowania rezultatów kampanii oraz oczywiście jej koszt. Wstępna analiza wykazuje, że takie działanie jest wykonalne przy zaangażowaniu około dwudziestu silnych graczy, którzy zdecydują się ponieść koszt porównywalny do ceny przeciętnego ogłoszenia reklamowego.

W trakcie dyskusji pojawił się jeszcze jeden, bardzo istotny wątek podniesiony przez przedstawicieli środowiska akademickiego i sprzedawców detalicznych. Wątek ten dotyczył dynamicznie zmieniających się preferencji konsumentów, którzy przestają postrzegać skórę naturalną jako wyrób zgodny z prawidłową eksploatacją środowiska naturalnego. Istnieje coraz liczniejsza grupa klientów, która chętniej sięgnie po obuwie z przetworzonej kukurydzy niż ze skóry naturalnej, gdyż ich zdaniem tylko ten pierwszy wyrób jest w pełni ekologiczny. Naszym kolejnym wspólnym zadaniem będzie zatem zorganizowanie trzeciej kampanii, mającej na celu dotarcie do konsumentów i przekonanie ich do tego, że cały przemysł skórzany, w tym również nasz sektor obuwniczy, jest w pełni przyjazny środowisku. To dzięki niemu surowa skóra, pozyskiwana jako odpad w przemyśle spożywczym, staje się produktem w pełni naturalnym, o unikatowych właściwościach, cenionym przez klientów i mogącym zapewnić im komfort. Skóra surowa, która mogłaby być uciążliwym odpadem, w wyniku jej przetworzenia i racjonalnego wykorzystania może trafić na półki sklepów na najdroższych ulicach handlowych największych miast, będąc przedmiotem naszej dumy. Tę kampanię możemy zainicjować wspólnie już dzisiaj, wykorzystując do tego firmowe strony internetowe, profile na FB czy Instagramie. W ramach naszego stowarzyszenia podejmiemy natomiast decyzję, jak taką kampanię zinstytucjonalizować i pozyskać na nią potrzebne środki – informuje Marek Górecki, Prezes Zarządu PIPS.