RELACJA Z EUROPEJSKIEGO FORUM BRANŻY OBUWNICZEJ I SKÓRZANEJ / KRAKÓW / 14 CZERWCA 2024

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w dniu 13 czerwca 2024 r. w Krakowie była gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego (CEC) z siedzibą w Brukseli.  CEC zrzesza w swoich strukturach stowarzyszenia i federacje z krajów Unii Europejskiej, reprezentujące sektor obuwniczy.  Nasze stowarzyszenie przynależy do ww. formacji nieprzerwanie od 1999 r. We wspomnianym posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń branżowych z Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Republiki Czeskiej.

Dzień później, w dniu 14 czerwca br. w hotelu Kossak w Krakowie zorganizowaliśmy Europejskie Forum Branży Obuwniczej i Skórzanej. Ostatnie wydarzenie na taką skalę w Polsce miało miejsce w roku 2009! Naszymi gośćmi byli przedstawiciele CEC oraz stowarzyszeń obuwniczych z krajów członkowskich UE (Assocalzaturifici – Włochy, Apiccaps – Portugalia, FFC – Francja, FICE – Hiszpania oraz COKA – Czechy).

Ze strony polskiej udział w Forum wzięli przedsiębiorcy z sektora obuwniczo-skórzanego, przedstawiciele pionu szkolnictwa zawodowego, sektora badań i rozwoju, instytucji wspierających rozwój i eksport oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych izb branżowych reprezentujących interesy sektora obuwniczego oraz MŚP.  Partnerami wydarzenia były następujące podmioty: Adanex, Artgum, Borpelle, Emel, Krisbut, Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, M.B. Market Ltd. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, MSU S.A., Polska Grupa Producentów Obuwia, Polshoes, Shoes From Poland, Sogar, VanubaWojas S.A. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a patronat medialny Forsal.pl.

1 stycznia 2025 r. Polska obejmie prezydencję w UE i będzie mieć wpływ na kierunek polityku UE przez kolejne 6 miesięcy. Chcemy być obecni w gronie, które będzie decydowało o przyszłości unijnego przemysłu i rozwoju ekonomicznego.

Organizowane przez Izbę Forum posłużyło wypracowaniu wspólnych wniosków odnośnie przyszłości naszej branży w obliczu zmian, które czekają nasz sektor. Wspólnie z zagranicznymi partnerami Forum przygotowaliśmy dokument o nazwie Joint Statement. Podczas spotkania dyskutowaliśmy o aktualnej sytuacji branży obuwniczej w Polsce i w krajach partnerów, o wsparciu dla firm z sektora MŚP, o wzmocnieniu ochrony rynku wewnętrznego, o czekającej nas zielonej transformacji i związanych z tym wyzwaniach takich jak: opłata produktowa, Cyfrowy Paszport Produktu, Ecodesign, opóźnienia w płatnościach czy też polityka antydumpingowa. Chcemy, aby były to narzędzia chroniące nasz rynek przed tanim importem a jednocześnie – aby nie powodowały dodatkowych obciążeń dla naszych firm.

Po stronie polskiej wysłuchaliśmy bardzo ciekawych wystąpień prezentujących ofertę Łukasiewicz – Łódzki Instytytu Technologicznego oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAiH). Dopełnieniem części merytorycznej była prezentacja Polskiej Grupy Producentów Obuwia o nowo powstającym na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany kontaktów w branży i realizowania wspólnych projektów. Dzięki niemu wysłaliśmy czytelny sygnał do naszych rządzących, że nasza branża zasługuje na uwagę i wsparcie, że należymy do wspólnej europejskiej drużyny, że jesteśmy branżą potrzebną i perspektywiczną. Informacja o Forum znalazła się również w publicznych mediach, co powinno zaowocować wzmocnieniem wizerunku naszej branży i świadomości konsumentów w kontekście ich decyzji zakupowych.