RELACJA Z KONFERENCJI YOUNG WORKER’S DAY I STOISKA OBUWNICZEGO – FESTIWAL ZAWODÓW W KRAKOWIE

W dniu 22 marca 2018 w Krakowie podczas Targów Edukacyjnych Festiwal Zawodów Polska Izba Przemysłu Skórzanego zorganizowała konferencję pod nazwą „Young Worker’s Day”, będącą częścią europejskiej kampanii informacyjnej pn. “Attracting New Skill force for Quality Jobs in the Footwear Sector”, mającej zachęcić młodych Europejczyków do pracy w branży obuwniczej. Celem kampanii, współfinansowanej ze środków Europejskiego Dialogu Społecznego, jest pokazanie młodemu pokoleniu bardziej atrakcyjnego wizerunku sektora, poprzez prezentację innowacyjnego i dynamicznie rozwijającego się przemysłu obuwniczego.

Analogiczne konferencje odbyły się już 13 lutego 2018 we Włoszech (podczas targów Micam w Mediolanie) i 15 marca 2018 w Hiszpanii (podczas targów Futurmoda w Alicante). Kolejne spotkanie pod nazwą Young Worker’s Day planowane jest 16 maja 2018 w Porto w Hiszpanii podczas 20. edycji International Technical Footwear Congress UITIC. Więcej informacji o tych wydarzeniach i samym projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej: http://inmyshoesproject.eu/

W polskiej edycji Young Worker’s Day uczestniczyli lokalni przedsiębiorcy związani z branżą obuwniczą oraz kadra pedagogiczna i uczniowie technikum obuwniczego Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, jak również przedstawiciele: Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, Instytutu Przemysłu Skórzanego, ZPPM Lewiatan, Politechniki Krakowskiej, Firmy Eurokreator, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, targów Dni Obuwia POLSHOES i redakcji miesięcznika branżowego „Świat Butów”. Z gości zagranicznych obecny był reprezentant włoskiego stowarzyszenia producentów obuwia Assocalzaturifici Italiani.

W przedpołudniowej sesji, zatytułowanej „Branża obuwnicza – Atrakcyjny Pracodawca  w Sektorze Mody” mieliśmy okazję wysłuchać ciekawych wystąpień na temat obecnej kondycji naszego sektora, a także możliwości rozwoju w branży obuwniczej.

Moderatorem spotkania był p. Rafał Kunaszyk z firmy Eurokreator s.c., zajmującej się m.in. integracją środowisk naukowych z biznesem oraz znajdowaniem i finansowaniem rozwiązań technologicznych dla edukacji.

Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, p. Mariusz Babral przedstawił główne ośrodki skupiające zakłady obuwnicze w Polsce, a także dane statystyczne dotyczące produkcji, importu i eksportu polskiego obuwia na przestrzeni ostatniej dekady. Jak przekonywał p. Mariusz Babral, polski przemysł obuwniczy ma przed sobą stabilną perspektywę rozwoju pod warunkiem: zwiększenia promocji polskich marek na rynku krajowym i rynkach eksportowych, zwiększenia nakładów na modernizację produkcji i innowacje, a także stworzenia nowych rozwiązań edukacyjnych, zapewniających utrzymanie ciągłości wiedzy zawodowej, np. szkolenie pracownika w miejscu pracy wsparte korzystaniem z platform e-learningowych.

Pan Bogusław Słaby – Prezes ZPPM Lewiatan wspomniał o funkcjonującym od października 2016 w Polsce projekcie „Rady Sektorowej ds. Kompetencji Przemysł Mody i Innowacyjne Tekstylia”, którego celem jest umożliwienie oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z tego sektora z instytucjami rynku pracy.

Pan Marian Piekarski  – Dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej opowiedział o ważnej roli doradcy zawodowego, formach kształcenia i doskonalenia zawodowego oferowanych przez jego placówkę, w tym o bogatej ofercie kursów przygotowujących do prowadzenia szkoleń pracowniczych.

Podczas wystąpienia p. Bożeny Rajchel- Chyla z Instytutu Przemysłu Skórzanego mieliśmy okazję posłuchać o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w przemyśle obuwniczym i spojrzeć na branżę nie tylko przez pryzmat fashion, ale przede wszystkim jako ważnej gałęzi przemysłu, stanowiącej wsparcie dla nowoczesnej medycyny czy służb ratowniczych.

Pani Małgorzata Starzec z IPS przedstawiła natomiast bogatą ofertę szkoleń z zakresu projektowania i konstruowania obuwia, które stanowić mogą uzupełnienie tradycyjnego nauczania. Placówka oferuje także szereg kursów skierowanych do producentów obuwia, działów marketingu w firmach obuwniczych, jak również podologów i ortopedów.

Jako przeciwwagę dla kształcenia stacjonarnego w szkołach p. Izabella Jaruga z IPS – koordynator projektu „Shoes Made in EU: The European Shoemaker” w ramach programu Erasmus+ zaprezentowała innowacyjne narzędzie dydaktyczne w postaci platformy e-learningowej, umożliwiającej zdobycie umiejętności i kompetencji w zawodzie obuwnik, podnoszące tym samym kwalifikacje pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych.

Podsumowując ten panel, prezes PIPS p. Marek Górecki podkreślił,  że wszelkie działania mające na celu  pozyskanie nowej siły pracowniczej do firm obuwniczych są bardzo ważne, ale istnieją jeszcze inne kwestie mające istotny wpływ na przyszłość branży i powinny być one potraktowane priorytetowo. Jest to po pierwsze konieczność reakcji na zbyt duży napływ tanich towarów o niskiej jakości, wypierających droższe obuwie wykonane z lepszych materiałów i o wyższych parametrach użytkowych oraz zdominowanie rynku przez największych graczy, którzy zostawiają coraz mniej miejsca dla funkcjonowania mniejszych, rodzimych firm.  Prezes Górecki uważa, że możliwe jest wykorzystanie dobrej współpracy z instytucjami unijnymi w celu przynajmniej  częściowego rozwiązania tych problemów i zamierza zgłosić stosowne postulaty do władz CEC. Myślą wiodącą jest tu wypracowanie optymalnych programów ochrony oraz promocji rodzimych firm, co prowadzić ma do zwiększenia sprzedaży na rynku wewnętrznym i przede wszystkim – do rozwoju eksportu.

W sesji popołudniowej pod hasłem „Od pasji do sukcesu” uczestniczyli młodzi ludzie, zainteresowani związaniem przyszłej kariery zawodowej z branżą obuwniczą. W tej części obszerną prezentację przedstawiła projektantka młodego pokolenia i wykładowca w krakowskiej Szkole Projektowania Ubioru – Anka Letycja Walicka. Warto podkreślić, iż nasza prelegentka ze swoją dyplomową kolekcją w roku 2013 zajęła pierwsze miejsce w II edycji prestiżowego konkursu Fashion Culture organizowanym w Londynie. Anka Letycja Walicka, której największą pasją jest projektowanie obuwia, opowiadała m.in. o początkach swojej kariery i prezentowała wykonane przez siebie prace.

Zamknięciem konferencji było wystąpienie p. Dyrektor Izabeli Laskowskiej z Narodowej Agencji Programu Erasmus+, która wspomniała o korzyściach wynikających z możliwości odbycia staży i praktyk zawodowych za granicą, a także o europejskim konkursie umiejętności zawodowych Euroskills, kierowanych do osób poniżej 25 roku życia.

Wydarzeniem towarzyszącym naszej konferencji Young Worker’s Day było stoisko zawodu technik obuwnik, starannie przygotowane przez uczniów i nauczycieli technikum obuwniczego Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzięki wsparciu lokalnych zakładów obuwniczych, nasze stoisko wyposażone zostało w prawdziwe maszyny wykorzystywane na co dzień w produkcji: ploter, stemplowarkę czy stanowisko do komputerowego projektowania obuwia. Dodatkową atrakcją były warsztaty ręcznego konstruowania obuwia, produkcja skórzanych gadżetów czy też pokazy mody obuwniczej w wykonaniu uczniów naszego technikum, zorganizowane dzięki uprzejmości lokalnych producentów. Stoisko obuwnicze przez 3 dni Festiwalu Zawodów odwiedziło kilka tysięcy osób. Stanowiło ono doskonałą przestrzeń do wymiany wiedzy branżowej i międzypokoleniowych spotkań. Aranżacja tego przedsięwzięcia była dla nas ogromnym wyzwaniem logistycznym zwłaszcza, iż branża obuwnicza – co warto podkreślić – po raz pierwszy prezentowała swoją ofertę na Festiwalu Zawodów. Atmosfera panująca na stoisku i zapał młodych ludzi stanowi jednak dla nas bodziec do zorganizowania podobnej imprezy  w przyszłości – mamy jednak nadzieję, że przy wsparciu większej grupy producentów.

This slideshow requires JavaScript.