RELACJA Z KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT „SHOES MADE IN EU: THE EUROPEAN SHOEMAKER”

29 września 2017r. w hotelu „Stare Kino” przy ul. Piotrkowskiej 120 w Łodzi, odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty wypracowane w ramach projektu „SHOES MADE IN EU: The European Shoemaker” (Erasmus+). Partnerem merytorycznym wydarzenia był Instytut Przemysłu Skórzanego.

Spotkanie otworzyło wystąpienie Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego – p. Marka Góreckiego, który przedstawił dalsze plany Izby w kierunku popularyzacji projektu Erasmus i szerzej – kształcenia zawodowego w sektorze skórzano/obuwniczym.

Główny nacisk położony został na omówienie funkcjonalności niedawno uruchomionej platformy e-learningowej dla zawodu obuwnik. Koordynator projektu – p. Izabella Jaruga zaznajomiła słuchaczy zarówno z obsługą techniczną wspomnianego narzędzia, jak i z zawartymi na niej treściami merytorycznymi. Warto przypomnieć, iż realizowany w ramach platformy program szkoleniowy przygotowany został na poziomie kształcenia zawodowego.

Celem powstałego narzędzia jest wyszkolenie kursantów na kompetentnych i wielozadaniowych techników obuwnictwa, którzy mogą pracować w dowolnym miejscu w Europie, w oparciu o system ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) i zasady EQF (European Qualifications Framework). Program przygotowany został przez najlepszych ekspertów kształcenia zawodowego z krajów partnerskich. Treści szkoleniowe przetłumaczone zostały na następujące języki: angielski, polski, włoski, niemiecki, portugalski i francuski. Przed oficjalnym uruchomieniem w Polsce platforma testowana była na grupie 40 osób – w różnym wieku, związanych zawodowo z branżą obuwniczą, jak i spoza tego środowiska.

Podczas konferencji dokonano przeglądu wszystkich realizowanych przez ostatnie dwa lata działań, w tym przewodników dla przedsiębiorców, których celem jest ułatwienie organizowania i przeprowadzania staży/praktyk w zakładach pracy. Przywołane narzędzie podpowie m.in. jak udoskonalić sposób nauczania, jak być dobrym supervisorem czy też efektywnie zarządzać czasem pracy stażystów. Omówiono ponadto, jak wyglądać będzie – przygotowywany w ramach projektu – podręcznik do nauki zawodu obuwnika.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się opracowane podstawy programowe. Uczestnicy dyskutowali na temat skutecznych metod upowszechniania wyników projektu. W planach jest między innymi zwrócenie się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o uznanie powstałych materiałów dydaktycznych jako przydatnych w procesie kształcenia formalnego lub nieformalnego w zawodzie obuwnika.

Ciekawą prezentację na temat kondycji branży obuwniczej w Polsce przedstawił Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego – p. Mariusz Babral. Podczas wystąpienia prelegent argumentował, iż największymi atutami polskiego przemysłu obuwniczego są: duży potencjał produkcyjny, zróżnicowana oferta, nowoczesny park maszynowy, swobodny dostęp do rynku UE oraz względnie niskie koszty robocizny na tle innych krajów Unii.

Jako największe zagrożenia dla rozwoju tego sektora Wiceprezes wymienił: trudności z zastępowalnością kadry, brak szkół zawodowych i uczelni kształcących w zawodzie obuwnik, jak również dużą zależność od wahań kursu dolara, nikłą aktywność proeksportową producentów oraz niską zdolność kapitałową do promocji własnej marki. Jak przekonywał p. Mariusz Babral, polski przemysł obuwniczy ma przed sobą stabilną perspektywę rozwoju pod warunkiem: zwiększenia promocji polskich marek na rynku krajowym i rynkach eksportowych, zwiększenia nakładów na modernizację produkcji i innowacje, a także stworzenia nowych rozwiązań edukacyjnych, zapewniających utrzymanie ciągłości wiedzy zawodowej, np. szkolenie pracownika w miejscu pracy wsparte korzystaniem z platform e-learningowych.

Zwieńczeniem konferencji była część warsztatowa – prowadzona przez p. Sebastiana Deckę – na co dzień zatrudnionego w Laboratorium Obuwia w Instytucie Przemysłu Skórzanego w Łodzi. Podczas wystąpienia prezentowane były podstawowe informacje z zakresu produkcji obuwia, wzbogacone filmami instruktażowymi, zrealizowanymi m.in. przez firmę WOJAS S.A. oraz przez konsorcjantów rzeczonego projektu podczas szkolenia w siedzibie niemieckiego partnera projektu ISC International Shoe Competence Center Pirmasens.

Zapraszamy do lektury kolejnego newslettera projektu Erasmus:

2017 09 newsletter_5_shoes_made_in_PL