REGULACJA PRAWNA DOTYCZĄCA KONTROLI RYNKU WYROBÓW SKÓRZANYCH W ZAKRESIE ZDROWOTNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW NIEBAWEM W OPRACOWANIU!

MINISTERSTWO GOSPODARKI
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARKI

w związku z licznymi sygnałami od producentów wyrobów skórzanych, jednostek naukowo-badawczych oraz organizacji branżowych w tym Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi, dotyczącymi problemu zdrowotności i bezpieczeństwa obuwia dostępnego na polskim rynku, podjęło szereg działań, które posłużą do opracowania regulacji prawnej.
Propozycja regulacji odnosić będzie się do kwestii kontroli rynku wyrobów skórzanych i jej zakresu, uwzględniając ochronę zdrowia konsumentów.
Ponieważ dotychczas nie były prowadzone w Polsce badania w zakresie bezpieczeństwa wyrobów skórzanych, Ministerstwo Gospodarki zleciło w 2008r. wykonanie „Ekspertyzy, mającej na celu identyfikację i określenie dopuszczalnej zawartości amin, dopuszczalnej wartości emisji związków lotnych, w tym formaldehydu oraz wykazu substancji i preparatów, których stosowanie jest zabronione w wyrobach skórzanych i skóropodobnych”. Wyniki ekspertyzy potwierdzają obecność substancji szkodliwych w wyrobach skórzanych dostępnych na rynku.
W najbliższych dniach na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl zostanie udostępniony PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW SKÓRZANYCH I SKÓROPODOBNYCH, który został opracowany we współpracy z Instytutem Przemysłu Skórzanego.