Przygotowania Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego do organizacji Forum CEC w Krakowie nabierają rozpędu

Organizacja Walnego Zgromadzenia CEC w Krakowie spotkała się z dużym zainteresowaniem członków Europejskiej Konfederacji Obuwniczej. Swój udział w czerwcowym forum zgłosiły już federacje z Włoch, Hiszpanii, Grecji, Francji, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Ukrainy. Tak liczna reprezentacja przedstawicieli Europejskich Organizacji Zrzeszających Producentów Przemysłu Obuwniczego pozwoli na szeroką dyskusję o najbardziej palących problemach branży obuwniczej w Europie, da możliwość wymiany doświadczeń między krajami oraz będzie stanowić doskonałą okazję do nawiązania współpracy.