PRZETARG NA OBUWIE SPECJALISTYCZNE

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej (Ministerstvo vnútra SR) ogłosiło przetarg publiczny na dostawę obuwia ze skórzanymi cholewkami dla słowackich policjantów i ratowników.
Wartość przetargu to 14,49 milionów Euro + VAT. Termin składania ofert upływa 19 sierpnia 2014 o godz. 10:00.

Tekst ogłoszenia, zawierający bliższą specyfikację, znajdziecie Państwo w Dzienniku Urzędowym Przetargów Publicznych UE:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228544-2014:TEXT:PL:HTML&src=0