Propozycja modyfikacji cła na skóry z krajów trzecich – stanowisko PIPS

Departament Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki zwrócił się do Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego celem przedstawienia stanowiska dotyczącego propozcyji modyfikacji ceł na skóry importowane z krajów trzecich.
Zmianę reżymu celnego wnioskują niektóre Państwa Członkowskie Unii Europejskiej. Strona włoska zwróciła uwagę, iż w przypadku niektórych surowców, brak ich produkcji na obszarze Unii Europejskiej zmusza wspólnotowych producentów do ich importu z państw trzecich. W wielu przypadkach brak bezcłowego dostępu do komponentów, półproduktów etc, w znaczący sposób hamuje rozwój unijnego przemysłu, osłabiając jednocześnie jego konkurencyjność. W związku z powyższym, administracja włoska przygotowała propozycję towarów ( surowców ), które zdaniem strony włoskiej powinny być importowane bez obciążeń celnych ( np. w ramach zawieszeń poboru ceł ). W toku prac Komitetu Polityki Handlowej Unii Europejskiej, przedmiotowa inicjatywa została wzbogacona o propozycje pozostałych Państw Członkowskich UE.

Mając na uwadze, iż część surowców umieszczonych na liście może być produkowanych w wystarczających ilościach przez krajowych producentów, Ministerstwo Gospodarki zwróciło się z prośbą o wnikliwe przeanalizowanie przedmiotowych propozycji oraz przedstawienie opinii w tym zakresie. Opinia PIPS będzie kluczowa przy wypracowaniu całościowego stanowiska Polski w odniesieniu do zgłoszonych towarów.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego jako przedstawiciel branży skórzanej w swojej opinii do Ministerstwa Gospodarki, uważa za niekorzystne dla polskiego garbarstwa zniesienie ceł na import skór z krajów trzecich.
Zniesienie ceł może niekorzystnie wpłynąć na rentowność rodzimych garbarni oraz konkurencyjność polskiego sektora obuwniczego.

Z uzyskanych przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego informacji od polskich garbarzy wynika fakt, iż włoskie firmy wykupują skóry z Polski i wysyłają je dalej do Chin, zamiast sami przerabiać je we własnych garbarniach. To powoduje ogromną zwyżkę cen skór surowych na rynku polskim. Wpływa to bezpośrednio na obniżenie rentowności produkcji co w efekcie końcowym może prowadzić do bankructwa ekonomicznego niektórych polskich zakładów garbarskich oraz zwiększenia cen skór gotowych dla polskiej branży obuwniczej.
Przemysł włoski nie jest zmuszony kupować skór pochodzących z krajów trzecich, gdyż wystarczyłoby, żeby kupowane skóry surowe z Polski, Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi zostały przerabiane w garbarniach włoskich a nie eksportowane były dalej np.; do Chin.

Mając na uwadze powyższe fakty Polska Izba Przemysłu Skórzanego jest za utrzymaniem ceł na skóry surowe importowane z krajów trzecich.