Projekt środowiskowy dla przemysłu garbarskiego przy współudziale Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego został zakończony!

Pierwszy Społeczny i Środowiskowy Raport Europejskiego Przemysłu Skórzanego został opracowany w ramach Projektu SER III (Projekt Dialogu Społecznego), przeprowadzonego przez partnerów społecznych Europejskiego Przemysłu Garbarskiego: COTANCE i federacji industriAll-European.

Dokument przedstawia nowatorskie podejście do całego Europejskiego przemysłu skórzanego; żaden inny sektor zaangażowany w łańcuchu wartości wyrobów skórzanych nigdy nie przygotował tak kompleksowej analizy środowiskowych i społecznych czynników, mających znaczenie dla ekonomicznego wzrostu przemysłu na poziomie kontynentalnym.

Raport uwzględnia główne elementy związane ze zrównoważonym rozwojem Europejskich garbarni. Partnerzy społeczni uzgodnili wskazówki prowadzące Europejski przemysł garbarski w kierunku zrównoważonego rozwoju. Kluczowe strategiczne koncepcje opisane w tym dokumencie dotyczą ekologicznego znaczenia garbarni, które opierają swoją produkcję na produktach ubocznych ze źródeł odnawialnych. Budują one swoje znaczenie przez połączenie tradycji z nowoczesnością i dlatego wymagają szczególnie wykwalifikowanej siły roboczej.

Opracowanie prezentuje szczegółową strukturę Europejskiego sektora i, dzięki udziałowi kilku krajowych stowarzyszeń przemysłowych (reprezentujących 90,9% Europejskich garbarni i 76,6% siły roboczej) określa kluczowe, środowiskowe i społeczne wskaźniki związane z działalnością przemysłową.

Analiza społecznych i środowiskowych wskaźników ukazuje, że garbarnie w Europie coraz bardziej angażują się w etyczne i społeczne aspekty swojej działalności i dlatego, poprzez ciągłe inwestycje, są w stanie zapewnić znaczny wzrost wydajności produkcji i udoskonalenia procesu zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń.
Europejska produkcja wyrobów skórzanych historycznie uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu rynkowym, bezustannie usiłując ulepszać jakość i wprowadzać innowacje w ofercie rynkowej.

Wszystkie wysiłki podejmowane przez lata przez Europejskie garbarnie zaowocowały poprawą trwałości ich produkcji. Doskonałe wyniki zasługują na wyższą wycenę przez partnerów oraz lepszą motywację za pomocą środków sprzyjających nowym i przyszłym inwestycjom. Środowiskowe i społeczne wartości odwzorowywane przez Europejskie wyroby skórzane pomagają Europejskim garbarniom utrzymywać się na czele międzynarodowej konkurencji.

W poniżej przekazujemy Państwu polskie tłumaczenie Raportu oraz link do oficjalnej strony Projektu SER III:
http://www.euroleather.com/socialreporting/

Pobierz raport