MIĘDZYNARODOWY PROJEKT W RAMACH KONKURSU CORNET O NAZWIE FOOTyWEAR ROZPOCZĘTY!

Polska Izba Przemysłu Skórzanego przy współpracy z Instytutem Przemysłu Skórzanego oraz belgijskim Kempen University College rozpoczęła dwu letni Projekt badawczy. Inicjatywa CORNET to wsparcie badań branżowych ze szczególnym uwzględnieniem roli małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez współpracę międzynarodową instytucji zarządzających i finansujących programy narodowe.

Projekt pt: „Innowacyjne Projektowanie Obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych” o skróconej nazwie FOOTyWEAR ma na celu kompleksowe zaprojektowanie innowacyjnego obuwia o właściwościach higienicznych oraz zdrowotnych zbliżonych do obuwia idealnego ze szczególnym uwzględnieniem typologii stopy cukrzycowej.
Celem innowacyjnego rozwiązania planowanego w wyniku realizacji projektu jest usprawnienie technologii produkcji, zwiększenie bazy materiałowej i znaczące poprawienie jakości produkowanego obuwia, przede wszystkim o zastosowaniu specjalnym, np. dla stóp ze zmianami chorobowymi lub cukrzycowych.
Innowacyjnością projektu FOOTY jest również dążenie do udoskonalenia projektowanego i produkowanego obuwia. Obuwia dostosowanego dla najbardziej wymagających klientów. Projekt FOOTY umożliwi małym i średnim firmom wykorzystanie i zastosowanie efektów przeprowadzonych badań w swoim procesie produkcyjno-technologicznym.

Projekt w ramach inicjatywy Cornet realizowany jest przez Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi i nadzorowany przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego.
Nadrzędnym celem realizacji projektu FOOTY w ramach wniosku polsko-belgijskiego CORNET jest realizacja zadania pod ogólnym hasłem Stopa i obuwie – udoskonalanie natury poprzez:
Dostarczenie przedsiębiorstwom sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych w zakresie przemysłu obuwniczego.
Poprawa jakości i utworzenie bazy innowacyjnych zestawów materiałowych i wzorniczych, umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych materiałów „high-tech”.
Stworzenie wymagań technicznych w zakresie innowacyjnych materiałów pod względem zdrowotności, higieniczności, i ergonomii.