PROJEKT FOOTyWEAR DOCENIONY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

W dniu 18 listopada 2014r. w Warszawie odbyło się międzynarodowe spotkanie, tzw. Monitoring Meeting, realizowane w ramach Inicjatywy CORNET, która to koncentruje się na promowaniu ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi oraz stwarzaniu możliwości finansowania badań ze źródeł publicznych na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Celem spotkania było przedstawienie projektów, wybranych przez NCBR i niemieckie biuro inicjatywy CORNET, jako szczególnie interesujących. W tym roku wytypowanych zostało 9 projektów z różnych dziedzin, w grupie których znalazł się również projekt FOOTyWEAR (Flanders/Poland; 13th call) Innovating Footwear Design Based on Biomechanical and Physiological Parameters. Projekt ten jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Koordynator Międzynarodowy – Thomas More University, Geel – Belgia, Koordynator Polski – Polska Izba Przemysłu Skórzanego i Wykonawca Badań – Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi.

Projekt prezentowany był przez p. Bogusława Woźniaka – Dyrektora Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi oraz p. Mariusza Babrala – Wiceprezesa Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. Prelegenci przedstawili główne założenia projektu, jego znaczenie i możliwości wykorzystania przez przedsiębiorstwa segmentu MŚP branży obuwniczej. Omówili też międzynarodowe znaczenie przedsięwzięcia, które polega przede wszystkim na pokazaniu siły polskiej branży skórzanej, jej dużych możliwości współpracy międzynarodowej – zarówno na polu naukowym, jak i rozwojowym, a także dobre przygotowanie zaplecza badawczego do takiej współpracy.