POSTĘPOWANIE ANTYDUMPINGOWE W SPRAWIE NADMIERNEGO IMPORTU OBUWIA Z CHIN I WIETNAMU – DECYDUJĄCA FAZA

Postępowanie dotyczące ceł antydumpingowych na obuwie z wierzchem skórzanym importowane z Chin i Wietnamu weszło w decydującą fazę. Najbliższe tygodnie rozstrzygną o powodzeniu prowadzonych działań. Pomimo, że szkoda na europejskim przemyśle obuwniczym została udowodniona, a państwa biorące udział w postępowaniu pozytywnie przeszły audyty Komisji Europejskiej (w tym Polska reprezentowana przez PIPS), konieczne są intensywne działania lobbingowe, które będą stanowiły przeciwwagę dla silnego lobby importerów i stanowiska Chin.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi w ramach prowadzonych działań lobbingowych nie tylko pozostaje w bieżącym kontakcie z Europejską Konfederacją Obuwniczą (CEC), ale również z Ministerstwem Gospodarki.18 maja b.r. V-ce Prezes Zarządu PIPS Pan Mariusz Babral spotkał się z Panią Barbarą Kopijkowską – Nowak – Zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Handlowej i Panem Bartłomiejem Czyczerskim – naczelnikiem Wydziału Postępowań i Środków Ochronnych celem omówienia dalszych wspólnych działań, które przyczyniłyby się do pozytywnej dla polskiego przemysłu obuwniczego decyzji Komisji Europejskiej i przedłużenia obowiązywania ceł na obuwie importowane z Chin i Wietnamu.

PIPS wystosowała szereg pism do decydentów, podkreślających ogromne znaczenie przemysłu obuwniczego i firm otoczenia tego przemysłu dla polskiej gospodarki, wzywając do poparcia działań antydumpingowych na arenie europejskiej.W wyniku skierowanego przez PIPS pisma do Pana Premiera Pawlaka zostały podjęte przez jego Kancelarię działania popierająca postępowanie antydumpingowe. Premier Pawlak wystosował w tej sprawie oficjalne pismo do Pani Komisarz UE ds. Handlu – Catherine Ashton. PIPS zwróciła się również z prośbą o poparcie procedury antydumpingowej do licznych kandydatów na Europosłów oraz do Komisarz ds. Polityki Regionalnej Pani Danuty Hübner.

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej bardzo ważne jest włączenie się do wspólnej akcji Państwa firm, a szczególności wysłanie apelu skierowanego do decydentów rządu RP podkreślającego trudną sytuację przemysłu obuwniczego oraz firm otoczenia przemysłu w związku z nadmiernym importem obuwia z Chin i Wietnamu. Treść pism powinna podkreślać nie tylko potencjał produkcji obuwia, ale mówić o całym ciągu produkcyjnym poczynając od garbarni, poprzez producentów tkanin obuwniczych, klejów, podpodeszew i podeszew. Powyższe pisma powinny zostać przesłane drogą e-mailową i pocztową – lista adresatów dostępna w biurze i na stronie www.pips.pl. Szczegółowe informacje dostępne w biurze Izby pod numerem 42 636 12 21.

TYLKO WSPÓLNIE MOŻEMY ZABLOKOWAĆ IMPORT OBUWIA Z CHIN I WIETNAMU!