POSTĘP PRAC LEGISLACYJNYCH W KIERUNKU OBJĘCIA BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ PROGRAMEM WSPARCIA

Mamy zaszczyt poinformować, iż w wyniku naszych działań, licznych spotkań z przedstawicielami władz oraz masowej korespondencji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rekomenduje Radzie Ministrów rozszerzenie zarówno wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0, jak również możliwość umorzenia do 100% subwencji udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 na przedsiębiorców prowadzących następujące działalności gospodarcze:
– Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);
– Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z).
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano właśnie projekty uchwał w tej sprawie:
W dalszym ciągu kontynuujemy nasze działania, aby pomocą zostali objęci producenci obuwia (PKD 15.20.Z). Mamy tu silne wsparcie ze strony branży odzieżowej, który walczy o uwzględnienie w tarczy krajowych producentów odzieży i nasze argumenty są tu niemal identyczne. Z satysfakcją odnosimy się do tego, że wsparcie ma otrzymać handel, ale nie jest to stan zadowalający, gdyż pomoc dla handlu oznacza przekierowanie części strumienia finansowego do importerów, a my oczekujemy wsparcia polskich firm produkcyjnych. Jest to silny argument i będziemy go wykorzystywać w dalszych rozmowach z władzami, już w najbliższych dniach.
Naszym niezmiennym celem jest jednocześnie objęcie Tarczą 2.0 wszystkich firm powiązanych łańcuchem dostaw w procesie produkcji obuwia i sprzedaży gotowych wyrobów.
Równolegle podejmujemy szersze działanie, dążąc do stworzenia porozumienia gospodarczego ponad podziałami regionalnymi i politycznymi, zapraszając do rozmów o przyszłości branży wszystkie zainteresowane instytucje i ugrupowania polityczne. Jedynym wspólnym mianownikiem w tych rozmowach jest rozwój i wspieranie polskiej przedsiębiorczości, w tym ochrona polskich firm przed nieuczciwą konkurencją oraz promocja Polski na rynkach zagranicznych. W najbliższych dniach opublikujemy dokument, który będzie miał charakter manifestu naszej branży, w którym zawrzemy nasze żądania.