POLSKI PRZEMYSŁ OBUWNICZY 2017

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Wiceprezesa Zarządu PIPS – p. Mariusza Babrala na temat kondycji branży obuwniczej w Polsce i potrzebie nowych rozwiązań edukacyjnych.

Polski Przemysł Obuwniczy 2017.pdf

Powyższy materiał wykorzystany został podczas zorganizowanej w Łodzi w dniu 29 września 2017 r. konferencji podsumowującej rezultaty wypracowane w ramach realizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego od października 2015 r. projektu „SHOES MADE IN EU: The European Shoemaker” (ERASMUS+).