POLSKI ŁAD – ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZMIAN DO USTAWY

1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.), tzw. Polski Ład. Są to obszerne zmiany, które wprowadzono z bardzo krótkim vacatio legis. Ze względu na duży pośpiech przy wprowadzaniu zmian oraz skrócenie do minimum etapu konsultacji społecznych, wiele wątpliwości związanych z interpretacją przepisów nie zostało wyjaśnionych. Obecnie w firmach trwa proces dostosowywania się i wdrażania zmian, który ujawnia kolejne niejasności i problemy związane z właściwym stosowaniem nowych przepisów.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie wszystkich trudności i wątpliwości związanych z nowymi regulacjami. Zarówno te, dotyczące kwestii obliczania zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników, jak i te związane z naliczeniem i zapłatą przez przedsiębiorców składki zdrowotnej na nowych zasadach, kwestie związane z obliczeniem i zapłatą podatku minimalnego oraz dotyczące stosowania nowych ulg i odliczeń.
Uwagi zostaną przedstawione w Ministerstwie Finansów z postulatem ich skorygowania, doprecyzowania, przy okazji zapowiadanej nowelizacji ustawy podatkowej Polski Ład.
Uprzejmie prosimy o przekazanie uwag i postulatów do 21 stycznia 2022 r. (piątek) do godz. 13:00 na adres: sekretariat@pips.pl
Z góry dziękujemy za poświecony czas.