POLSKA WYSPA NA ZAGRANICZNYCH TARGACH BRANŻOWYCH

Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego uważamy, że należy zwiększyć aktywność w zakresie promocji polskich butów na rynkach europejskich i światowych i dlatego powstała idea zorganizowania – podczas zagranicznych targów branżowych – ekspozycji pod wspólnym szyldem „Polskie obuwie”. Przestrzeń skupiać będzie wybraną grupę przedsiębiorstw, przy czym każda z prezentujących się firm będzie mogła zachować autonomię w postaci odrębnego stoiska.

Zauważamy, że część klientów przesuwa swoje zamówienia z rynku azjatyckiego na rynek europejski – to dobry moment, by wykorzystać sprzyjającą nam koniunkturę. Polska nie jest brana pod uwagę na rynku obuwniczym, bo nie inwestuje w promocję. Jesteśmy czwartym w Europie producentem obuwia a nasze produkty są doceniane za wysoką jakość. Z powodzeniem moglibyśmy realizować dostawy dla dużych europejskich kontrahentów.

Żeby nasza inicjatywa przyniosła pożądany efekt, wymagane jest konsekwentne uczestnictwo w kilku następujących po sobie edycjach. Opracowana przez nas strategia powinna być zatem realizowana przez minimum 3-4 lata, co stwarza równocześnie możliwość uzyskania preferencyjnych warunków finansowych dla polskich wystawców.

Podejmijmy ten wspólny wysiłek, abyśmy stali się aktywnym uczestnikiem europejskiego rynku obuwia. Szczegóły organizacyjne, a także wybór konkretnej edycji imprezy targowej zależeć będzie od grupy uczestników. Czekamy na akces producentów.