PIPS POPIERA PACT FOR SKILLS DLA EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU MODOWEGO

Pact for Skills (TCLF) to inicjatywa promowana przez Komisję Europejską w celu wspierania inwestycji w podnoszenie i przekwalifikowywanie w branży modowej.
„Pokonywanie wyzwań związanych z umiejętnościami jest przełomem dla konkurencyjności europejskich firm TCLF i obiecujące jest, że tak wielu interesariuszy łączy siły, aby dzisiaj stawić czoła temu problemowi”, zauważył Luís Onofre, prezes CEC i właściciel firmy. „Inwestowanie w umiejętności ludzi jest sprawą najwyższej konieczności, aby chronić konkurencyjność naszego przemysłu oraz zachować jego wartość gospodarczą i potencjał w regionach europejskich”, dodał.

118 sygnatariuszy z sektora włókienniczego, odzieżowego, skórzanego i obuwniczego (TLFC) stanowi szeroką gamę uczestników – przedstawicieli przemysłu (takich jak CEC, COTANCE i Euratex), partnerów społecznych, władz krajowych i regionalnych oraz dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych – którzy zobowiązali się do inwestowania w podnoszenie istniejących umiejętności (podnoszenie umiejętności ) i szkolenia w zakresie nowych umiejętności (przekwalifikowywanie), przy jednoczesnym łączeniu umiejętności ekologicznych i cyfrowych, w celu poprawy atrakcyjności sektora.

Pakt na Rzecz Umiejętności TLFC określił pięć celów, które sygnatariusze mają realizować, a mianowicie: promowanie kultury uczenia się przez całe życie, budowanie silnego partnerstwa w zakresie umiejętności z interesariuszami, monitorowanie podaży umiejętności/zapotrzebowania i przewidywania potrzeb w zakresie umiejętności, przeciwdziałanie dyskryminacji i działania na rzecz równości płci i równych szans oraz podnoszenie świadomości i atrakcyjności w branżach TCLF.

Członkowie Paktu będą korzystać ze wskazówek i zasobów oferowanych przez Komisję Europejską w celu realizacji wspólnych celów od początku roku 2022. Pakt jest częścią Strategii Przemysłowej Unii Europejskiej .