POLSKA IZBA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO NA INAUGURACJI INTERNATIONAL FOOTWEAR FORUM 2015

Wiceprezes PIPS – p. Mariusz Babral reprezentował Polską Izbę Przemysłu Skórzanego podczas I edycji International Footwear Forum (Międzynarodowe Forum Obuwia), które odbyło się w dniu 4 września w Mediolanie (Włochy). Wydarzenie powstało z inicjatywy Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC. Forum powołane zostało jako miejsce spotkań przedstawicieli stowarzyszeń obuwniczych z całego świata i ma na celu promowanie dialogu i współpracy na rzecz globalnych firm. W pierwszej edycji udział wzięli przedstawiciele 16 krajów: Argentyny, Bangladeszu, Brazylii, Chile, Francji, Hiszpanii, Hongkongu (Chiny), Malezji, Meksyku, Polski, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Dyskusja przy „okrągłym stole” zgromadziła około 30 uczestników. Głównymi tematami poruszanymi podczas forum były: rola stowarzyszeń branżowych w reagowaniu na potrzeby firm w zmieniającym się świecie, internacjonalizacja sektora MŚP, społeczna odpowiedzialność w łańcuchu dostaw, a także e-commerce. Forum stanowi doskonałą okazję do wymiany spostrzeżeń na temat problemów, z jakimi borykają się federacje obuwnicze z całego świata. Mamy nadzieję, że pierwsza edycja tego przedsięwzięcia zapoczątkuje potrzebę organizacji podobnych sesji w przyszłości.

IFF_2015_01 IFF_2015_02