PIPS CZŁONKIEM KOMITETU TECHNICZNEGO PKN

Uprzejmie informujemy, iż Polska Izba Przemysłu Skórzanego została powołana z dniem 4.10.2019 na członka Komitetu Technicznego PKN nr 184 ds. Klejów.

Naszym przedstawicielem w tym gremium jest Wiceprezes Zarządu PIPS – p. Bogusław Woźniak.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego zajmuje się wszystkimi zagadnieniami związanymi z produkcją obuwia. Jednym z priorytetów są kwestie związane ze stosowaniem klejów w przemyśle obuwniczym. Udział w pracach normalizacyjnych jest dla PIPS istotny ze względu na konieczność bieżącego śledzenia zmian w tym obszarze.