PARTNERSTWO NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w bieżącym roku rozpoczął realizację projektu pn. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 1: Forum partnerów społecznych.

Zasadniczym założeniem projektu jest między innymi przegląd, aktualizacja oraz dostosowanie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach do potrzeb rynku pracy.

Informację o naborze przedstawicieli partnerów społecznych do współpracy w projekcie znaleźć można na stronie: www.koweziu.edu.pl/power/p10.html