PAKT NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI DLA EUROPEJSKIEJ BRANŻY TEKSTYLNEJ, ODZIEŻOWEJ, SKÓRZANEJ I OBUWNICZEJ

Pakt Na Rzecz Umiejętności, który został uruchomiony w listopadzie 2020 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. W październiku 2020 r. odbyło się webinarium z udziałem CEC, Euratex i Cotance, aby przybliżyć tę inicjatywę i zamiar złożenia propozycji Paktu na rzecz umiejętności dla branż TCLF w oparciu o prace przeprowadzone w ramach Blueprint Skills4SmartTCLF 2030 ” (2020 10 20 Skills Agenda and Pact for Skills_CEC presentation Final).

Europejska Konfederacja Obuwnicza CEC została zaproszona przez Komisję do oficjalnego ogłoszenia Paktu na rzecz umiejętności między zainteresowanymi stronami z branży TCLF w dniu 16 marca 2021 r. Z tej okazji Komisja zorganizuje obrady okrągłego stołu, podczas których komisarz Thierry Breton, odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne rynku UE i komisarz Nicolas Schmit, odpowiedzialny za miejsca pracy i prawa socjalne, spotkają się z partnerami społecznymi TCLF, prezydencją portugalską i przedstawicielem VET, aby omówić priorytety dotyczące inwestycji w podnoszenie kwalifikacji / przekwalifikowywanie przedsiębiorstw TCLF. Wyniki / informacje zwrotne z okrągłego stołu zostaną uwzględnione w krajowych planach naprawy firm w związku z pandemią Covid, które określają priorytety działań i przydział budżetu, które państwa członkowskie UE zobowiązane są przedłożyć Komisji w kwietniu.

W międzyczasie Euratex, Cotance i CEC nadal pracują nad określeniem działań, które mogą przynieść korzyści firmom. Jednak aby lepiej zrozumieć strategię szkoleniową firm, ich potrzeby i wyzwania, prosimy Państwa o wzięcie udziału w ANKIECIE ONLINE:

PL – https://forms.gle/FNJ7YEWGdmemHQjh6 (język polski)

Poglądowa wersja ankiety w PDF (język angielski)

Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 26 lutego o godzinie 12:00.

Z góry dziękujemy za wniesiony wkład.