ORTHO-SHOES 2019 – 19-20 WRZEŚNIA 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ORTHO-SHOES 2019, która jest IX – cykliczną konferencją organizowaną co dwa lata przez SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO. Od 2015 r. współorganizatorem Konferencji jest firma INTERSERVIS – organizator Targów REHABILITACJA w Łodzi.

Konferencja odbędzie się w dniach 19 – 20 września 2019r. w Łodzi, podczas Targów REHABILITACJA 2019  w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym EXPO w Łodzi, al. Politechniki 4.

Rejestracja na konferencję ORTHO-SHOES 2019 kończy się z dniem 12.09.2019 r.

Celem Konferencji jest rozpowszechnianie wiedzy i wyników najnowszych badań na temat diagnostyki schorzeń kończyn dolnych pod kątem projektowania wkładek i obuwia terapeutycznego, technik wykonywania wkładek oraz skuteczności działania różnych rodzajów wkładek i obuwia, będących wyrobami medycznymi.

W tym roku zaprezentowane zostaną trzy sesje. Pierwsza zostanie poświęcona zaopatrzeniu ortopedycznemu dla osób dorosłych i dzieci. W drugiej sesji zostały zawarte referaty na temat pomocy osobom aktywnym mającym problemy zdrowotne z narządem ruchu. W trzeciej sesji będzie można wysłuchać referatów o różnorodnej tematyce związanej z wkładkami i obuwiem terapeutycznym. Wykładowcami będą osoby posiadające duże doświadczenie praktyczne w badaniach stanu zdrowotnego kończyn dolnych i wykonywaniu ortez stóp.

Organizatorzy są przekonani, że Konferencja będzie doskonałą okazją do wspólnej dyskusji oraz platformą wymiany doświadczeń i poglądów, szczególnie ważnych w aspekcie rozwoju w Polsce nowej dyscypliny, jaką jest podologia ortopedyczna. Organizowane przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytut Przemysłu Skórzanego wydarzenie powinno doprowadzić do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz dostarczyć Państwu ważnych i aktualnych informacji pomocnych w codziennej pracy.

Do udziału w Konferencji zapraszamy: lekarzy ortopedów, lekarzy rehabilitacji medycznej, lekarzy medycyny sportowej, fizjoterapeutów, podologów, antropologów, biomechaników, osoby zajmujące się badaniami i diagnostyką stanu zdrowotnego kończyn dolnych, techników i obuwników ortopedycznych, pracowników sklepów medycznych, a także producentów obuwia i wkładek, czyli wszystkich tych dla których sprawy zaopatrzenia ortopedycznego są istotne.

Za udział w Konferencji otrzymają Państwo punkty edukacyjne. Liczba punktów edukacyjnych przyznawana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z dnia 22 października 2004r. nr 231, poz. 2326).

Program konferencji

Noty biograficzne wykładowców

Rejestracja: do 12.09.2019

Szczegóły na stronie organizatora: http://ips.lodz.pl/pl/news/ix-konferencja-naukowo-szkoleniowa-ortho-shoes-lodz-19-20-wrzesnia-2019r